Komisje Rady

Komisje przedmiotowe powołane są w celu pełnienia funkcji pomocniczych dla Rady i Zarządu Osiedla. Opiniują przedłożone im przez organy Osiedla projekty uchwał oraz przedstawiają inicjatywy we własnym zakresie. 

Komisja ds. Zdrowia, Opieki Społecznej i Koncesji Alkoholowych

1. Halina Czapnik – Przewodnicząca
2. Władysław Szopa
3. Stanisław Zatoń

Komisja ds. Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji

1. Tomasz Kapłon – Przewodniczący
2. Janina Chlebińska
3. Emilia Chmura
4. Barbara Katarzyńska
5. Waldemar Małys
6. Konrad Postawa

Komisja ds. Bezpieczeństwa, Infrastruktury i Ochrony  Środowiska

1. Józef Bidziński – Przewodniczący
2. Marcin Budzisz
3. Bożena Frączek
4. Waldemar Małys
5. Marta Słowikowska