Komisje Rady

Składy komisji zostaną ustalone na kolejnej sesji Rady Osiedla.

Komisje przedmiotowe powołane są w celu pełnienia funkcji pomocniczych dla Rady i Zarządu Osiedla. Opiniują przedłożone im przez organy Osiedla projekty uchwał oraz przedstawiają inicjatywy we własnym zakresie. 

Komisja ds. Zdrowia, Opieki Społecznej i Koncesji Alkoholowych

1.
2.
3.
4.
5.

Komisja ds. Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji

1.
2.
3.
4.
5.

Komisja ds. Bezpieczeństwa, Infrastruktury i Ochrony  Środowiska

1.
2.
3.
4.