Gimnastyka na osiedlu

Bezpłatne gimnastyka z elementami samoobrony

W dniu 20 listopada 2017 r. rozpoczęły się bezpłatne zajęcia z gimnastyki prozdrowotnej z elementami samoobrony dla Seniorów. Prowadzącym, a zarazem ich inicjatorem jest nasz kolega – Waldemar Małys. Zajęcia odbywają się w sali ODSK „Piast’ przy ul. Rękodzielniczej 1.
Dokumenty

Protokół z IV sesji Rady Osiedla z dnia 6 września 2017 r.

Protokół z posiedzenia IV sesji Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. w dniu 6 września 2017r. IV sesja Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. przebiegała wg następującego porządku obrad: Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad. – ref. Henryk Macała. Zgłasz...
Dokumenty

Protokół z III sesji Rady Osiedla z dnia 7 czerwca 2017 r.

Protokół z posiedzenia III sesji Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. w dniu 7 czerwca 2017r. III sesja Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. przebiegała wg następującego porządku obrad: Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad. – ref. Marek Lewicki Zgłaszan...
Dokumenty

Protokół z II sesji Rady Osiedla z dnia 1 czerwca 2017 r.

Protokół z posiedzenia II sesji Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. w dniu 1 czerwca 2017r. II sesja Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. przebiegała wg następującego porządku obrad: Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad – ref. Henryk Macała  Zgłaszan...
Dokumenty

Protokół z I sesji VII kadencji Rady Osiedla z dnia 24 maja 2017 r.

Protokół z posiedzenia I sesji Rady Osiedla Piiczyce – Kozanów – Popowice Płn. w dniu 24 maja 2017r. I sesja nowo wybranej Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. – odbyła się w dniu 24 maja 2017 roku w Sali Sesyjnej Rady Miejskiej Wrocławia, Sukiennice 9 i przebiegała wg nastę...