Komisje przedmiotowe powołane są w celu pełnienia funkcji pomocniczych dla Rady i Zarządu Osiedla. Opiniują projekty uchwał przedłożone im przez organy Osiedla oraz przedstawiają inicjatywy we własnym zakresie.

Komisja ds. Zdrowia, Opieki Społecznej i Koncesji Alkoholowych

1. Halina Czapnik – Przewodnicząca

2. Władysław Szopa

3. Stanisław Zatoń

Komisja ds. Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji

1. Tomasz Kapłon – Przewodniczący

2. Janina Chlebińska

3. Emilia Chmura

4. Barbara Katarzyńska

5. Waldemar Małys

6. Konrad Postawa

Komisja ds. Bezpieczeństwa, Infrastruktury i Ochrony  Środowiska

1. Józef Bidziński – Przewodniczący

2. Marcin Budzisz

3. Bożena Frączek

4. Waldemar Małys

5. Marta Słowikowska