Policjanci dzielnicowi

PILCZYCE KOZANÓW POPOWICE
starszy dzielnicowy asp. Jacek Ptaszek

tel. 47 87 143 50, kom. 601 702 682
KP Wrocław Fabryczna ul. Połbina 1, pok. 102

REJON SŁUŻBOWY: ul. Górnicza, Bednarska, Papiernicza, Lotnicza 7-151, Pilczycka 26-148, Szklarska, Rękodzielnicza, Mączna, Tkacka, Hutnicza, Koszykarska, ROD Pilczyce.

dzielnicowy sierż. szt. Joanna Smug – Iwanowska

tel. 47 87 143 50, kom. 601 703 211
KP Wrocław Fabryczna ul. Połbina 1, pok. 102

REJON SŁUŻBOWY: ul. Pałucka, Wiślańska, Celtycka, Modra, Dziadoszańska, Dobrzańska, Setna, Połbina, Ślężańska, Trzebowiańska, Dzielna, Pilczycka 25-65, Kolista, Kozanowska 2-52/41-53, Gołężycka, Kolista, Bobrzańska.

dzielnicowy mł. asp. Michał Dybowski

tel. 47 87 118 22, kom. 601 703 427

REJON SŁUŻBOWY: ul. Przedmiejska, Legnicka 45-67, Starograniczna, Żubrza, Niedźwiedzia, Jelenia 7/4 -26, Popowicka 49- 63/2 -68/136-158, Białowieska 1-2, Grobla Kozanowska, Wejherowska,Ojców Oblatów, ROD „Polana Popowicka” przy ul. Popowickiej.

dzielnicowy sierż. szt. Michał Sługocki

tel. 47 87 143 50, kom. 602 611 134

REJON SŁUŻBOWY: ul. Maślicka 2 -214 , Pilczycka 152-204/ 163-205, Dworska, Al.Śląska, Notecka, Warciańska, Królewiecka, Rolna, Nasienna, Lidzbarska, Warmińska, Braniewska, Mrągowska, Iławska, Hodowlana, Suwalska, Sadownicza, Augustowska, Brodnicka, Ostródzka, Pasłęcka, Tolkmicka, Reszelska, Stodolna, Fromborska, Wołodyjowskiego, Barczewska, Narzędziowa, Pasieczna, Sorkwicka, Drzymały, ROD Poziomka.

dzielnicowy p.o. sierż. szt. Michał Sługocki

tel. 47 87 143 50, kom. 602 611 134
KP Wrocław Fabryczna ul. Połbina 1, pok. 102

REJON SŁUŻBOWY: ul. Dokerska, Gwarecka, Kozanowska 73-117, Ignuta, Sielska, Pilczycka 77-141, Nadrzeczna, ROD Zabłocie, ROD Archimedes, ROD Sielanka,ROD Pod Lasem, ROD im. Dzierżonia, ROD Nad Rzeczką.

dzielnicowy sierż. szt. Marcin Semczyszyn

tel. 47 87 118 22, kom. 601 817 287

REJON SŁUŻBOWY: ul. Białowieska-, Rysia, Jelenia 28-56, Popowicka 70-134A, Bobrza 2-44 /27, Legnicka 51.

Dzielnicowy Strażnik Miesjki

Daria Trojanowska
tel. 600 908 532

 


tel. (71) 777 77 77
www.wroclaw.pl
Numer ogólny do miejskiego centrum informacyjnego dla mieszkańców. Pod tym numerem można uzyskać informacje ogólne.
Komisariat Policji Wrocław-Fabryczna
ul. gen. Ivana Połbina 1, 54-151 Wrocławiu
Oficer dyżurny: 47 87 143 80
www.wroclaw.policja.gov.pl
Zgłaszanie przestępstw, włamań, uszkodzeń mienia, zakłócania porządku, łamania wszelkich przepisów prawa, zakłócanie ciszy nocnej itp.
 
Straż Miejska Wrocławia
ul. Gwarna 5-7, 50-001 Wrocław
tel. 986, (71) 347 16 35, (71) 347 16 35
www.smwroclaw.pl
Ogólne zakłócanie porządku, nieprawidłowe parkowanie, zastawianie dróg pożarowych, akty wandalizmu.
 
Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Trzebnicka 33A, 50-001 Wrocław
tel. 728 520 725, (71) 328 66 11, (71) 328 25 04
sekretariat@zzm.wroc.pl
www.zzm.wroc.pl
Sprawy związane zielenią miejską, czyli: trawniki, alejki, drzewa, krzewy, żywopłoty, drzewa przyuliczne, Park Zachodni, Park Pilczycki
 
Dolnośląski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
al. Jana Matejki 5, 50-333 Wrocław
tel. (71) 322 66 81, (71) 322 66 82, (71) 322 66 83
dzmiuw@dzmiuw.wroc.pl
www.dzmiuw.wroc.pl
Wały przeciwpowodziowe i przyległe tereny zielone oraz wszystkie sprawy związane z melioracją i odprowadzaniem wody.
 
Miejski Konserwator Zabytków
ul. Bernardyńska 5, 50-156 Wrocław
tel. (71) 777 94 51
mkz@um.wroc.pl
Zgody na wycinkę drzew zarówno tych uszkodzonych, chorych jak i takich zagrażający bezpieczeństwu w inny sposób.
 
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
ul. Długa 49, 53-633 Wrocław
tel. (71) 355 90 76,
zdium@zdium.wroc.pl
Uszkodzenia nawierzchni dróg miejskich, chodników, odmalowywanie pasów, znaki drogowe oraz uszkodzenia pokryw kanałów burzowych.
 
EKOSYSTEM Sp. z o.o.
tel. (71) 75 86 911, (71) 75 86 912, (71) 75 86 913,
(71) 75 86 914
www.ekosystem.wroc.pl
Oczyszczanie miasta, kontenery na odpady sortowane, kontenery na odpady wielkogabarytowe.
 
RO - favicon WOPR: 601 100 100
Pogotowie ciepłownicze: 993
Pogotowie energetyczne: 991
Pogotowie gazowe: 992
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994
Centrum Zarządzania Kryzysowego: (71) 371 67 04
Pogotowie opiekuńcze: (71) 799 89 06
Policyjna Izba Dziecka: (71) 340 31 78
Pogotowie weterynaryjne: (71) 337 36 36
Inne ważne numery telefonów.