L.p.DataNumer uchwałyTematPlikPodpis
1.05.11.2021I/1/2021W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Osiedlauchwala_I-1-2021.pdfCzesław Cyrul
2.05.11.2021I/2/2021W sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Osiedlauchwala_I-2-2021.pdfBłażej Stopka
3.05.11.2021I/3/2021W sprawie wybory Przewodniczącego Zarządu Osiedlauchwala_I-3-2021.pdfBłażej Stopka
4.05.11.2021I/4/2021W sprawie wyboru Zarządu Osiedlauchwala_I-4-2021.pdfBłażej Stopka
5.29.11.2021II/5/2021W sprawie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - Żabka ul. Legnicka 59AAuchwala_II-5-2021.pdfBłażej Stopka
6.29.11.2021II/6/2021W sprawie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - Delikatesy ul. Modra 28Buchwala_II-6-2021.pdfBłażej Stopka
7.29.11.2021II/7/2021W sprawie zmian w planie finansowym Rady Osiedla na rok 2021uchwala_II-7-2021.pdfBłażej Stopka
8.29.11.2021II/8/2021W sprawie współorganizowania pomocy świątecznej Caritas Popowiceuchwala_II-8-2021.pdfBłażej Stopka
9.29.11.2021II/9/2021W sprawie współorganizowania pomocy świątecznej Caritas Kozanówuchwala_II-9-2021.pdfBłażej Stopka
10.29.11.2021II/10/2021W sprawie współorganizowania pomocy świątecznej Caritas Pilczyceuchwala_II-10-2021.pdfBłażej Stopka
11.29.11.2021II/11/2021W sprawie współorganizowania Wigilii w szkole i zakupu nagród z SP nr 33uchwala_II-11-2021.pdfBłażej Stopka
12.29.11.2021II/12/2021W sprawie współorganizowania Wigilii w szkole i zakupu nagród z Przedszkolem nr 104uchwala_II-12-2021.pdfBłażej Stopka
13.29.11.2021II/13/2021W sprawie współorganizowania Mikołajek z Non In Solo Pane Vid(v)it Homouchwala_II-13-2021.pdfBłażej Stopka
14.29.11.2021II/14/2021W sprawie aplikacji do inwentaryzacji drzew - Fauna i Flora Popowicuchwala_II-14-2021.pdfBłażej Stopka
15.29.11.2021II/15/2021W sprawie współfinansowania zakupu drzwi dla SP nr 5uchwala_II-15-2021.pdfBłażej Stopka
16.29.11.2021II/16/2021W sprawie współfinansowania przedstawienia Wigilijnego z Przedszkolem nr 150 "Wesołe Nutki"uchwala_II-16-2021.pdfBłażej Stopka
17.29.11.2021II/17/2021W sprawie odwołania zadania - Wieczerza Wigilijnauchwala_II-17-2021.pdfBłażej Stopka
18.29.11.2021II/18/2021W sprawie odwołania zadania - Impreza Mikołajkowauchwala_II-18-2021.pdfBłażej Stopka
19.29.11.2021II/19/2021W sprawie współorganizowania Mikołajek z SP nr 19uchwala_II-19-2021.pdfBłażej Stopka
20.16.12.2021III/20/2021W sprawie anulowania uchwały o dofinansowanie zadań realizowanych na osiedlu na rzecz mieszkańców przez poszczególne podmiotyuchwala_III-20-2021.pdfBłażej Stopka
21.16.12.2021III/21/2021W sprawie nawiązania współpracy w ramach organizacji działań o znaczeniu lokalnym do końca 2021 rokuuchwala_III-21-2021.pdfBłażej Stopka
22.16.12.2021III/22/2021W sprawie wysokości diet dla radnych za udział w sesjach w listopadzie i grudniu 2021uchwala_III-22-2021.pdfBłażej Stopka
23.16.12.2021III/23/2021W sprawie wniosku o zwiększenie budżetów osiedli na rok 2022 z uwzględnieniem inflacji za ostatnie 5 latuchwala_III-23-2021.pdfBłażej Stopka
24.16.12.2021III/24/2021W sprawie apelu do władz Wrocławia o stworzenie wspólnej oferty biletowej dla systemu kolei aglomeracyjnejuchwala_III-24-2021.pdfBłażej Stopka
25.16.12.2021III/25/2021W sprawie apelu dotyczącego utrzymania braku zgody na budowę spalarni odpadów we Wrocławiu i okolicyuchwala_III-25-2021.pdfBłażej Stopka
26.16.12.2021III/26/2021W sprawie wniosków o ochronę terenów zadrzewionych i rekreacyjnych zlokalizowanych w północnej części Popowicuchwala_III-26-2021.pdfBłażej Stopka
27.16.12.2021III/27/2021W sprawie wniosków dotyczących sprawiedliwego udostępniania mienia komunalnego oraz podziału środków z budżetu gminyuchwala_III-27-2021.pdfBłażej Stopka
28.16.12.2021III/28/2021W sprawie powołania stałej komisji ds. strategii i rozwoju osiedla oraz komunikacji społecznejuchwala_III-28-2021.pdfBłażej Stopka
29.16.12.2021III/29/2021W sprawie powołania stałej komisji ds. społecznychuchwala_III-29-2021.pdfBłażej Stopka
30.16.12.2021III/30/2021W sprawie powołania stałej komisji ds. finansowychuchwala_III-30-2021.pdfBłażej Stopka
31.16.12.2021III/31/2021W sprawie przyjęcia protokołu z II sesji Rady Osiedlauchwala_III-31-2021.pdfBłażej Stopka
32.16.12.2021III/32/2021W sprawie przyjęcia protokołu z I sesji Rady Osiedlauchwala_III-32-2021.pdfBłażej Stopka
33.26.01.2022IV/33/2021W sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Osiedla z wykonania planu finansowego za rok 2021uchwala_IV-33-2022.pdfBłażej Stopka
34.26.01.2022IV/34/2022W sprawie sprawozdania z działalności Rady Osiedla za listopad i grudzień 2021 rokuuchwala_IV-34-2022.pdfBłażej Stopka
35.26.01.2022IV/35/2022W sprawie uchwalenia planu finansowego Osiedla na 2022 rokuchwala_IV-35-2022.pdfBłażej Stopka
36.26.01.2022IV/36/2022W sprawie zmiany planu finansowego Osiedla na 2022 rokuchwala_IV-36-2022.pdfBłażej Stopka
37.26.01.2022IV/37/2022W sprawie projektu pt. "Gwiazdka na Gwiazdkę 2022" na rok budżetowy 2022uchwala_IV-37-2022.pdfBłażej Stopka
38.26.01.2022IV/38/2022W sprawie projektu pt. "Mikołajkowe spotkanie dla dzieci" na rok budżetowy 2022uchwala_IV-38-2022.pdfBłażej Stopka
39.26.01.2022IV/39/2022W sprawie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - Biedronka ul. Kozanowska 2 uchwala_IV-39-2022.pdfBłażej Stopka
40.26.01.2022IV/40/2022W sprawie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - sklep monopolowy ul. Pałucka 75Auchwala_IV-40-2022.pdfBłażej Stopka
41.26.01.2022IV/41/2022W sprawie przyjęcia sprawozdania o anulowaniu zadania pt. "Wieczerza Wigilijna" w roku 2021uchwala_IV-41-2022.pdfBłażej Stopka
42.26.01.2022IV/42/2022W sprawie przyjęcia sprawozdania o anulowaniu zadania pt. "Impreza Mikołajkowa" w roku 2021uchwala_IV-42-2022.pdfBłażej Stopka
43.26.01.2022IV/43/2022W sprawie przyjęcia procedury współorganizowania i współfinansowania działań z funduszy Rady Osiedlauchwala_IV-43-2022.pdfBłażej Stopka
44.26.01.2022IV/44/2022W sprawie przyjęcia stanowiska Rady Osiedla nt. ekranów akustycznych przy ul. Popowickiej 49-61uchwala_IV-44-2022.pdfBłażej Stopka
45.26.01.2022IV/45/2022W sprawie przyjęcia protokołu z III sesji Rady Osiedlauchwala_IV-45-2022.pdfBłażej Stopka
46.26.01.2022IV/46/2022W sprawie wysokości diet radnych za udział w Sesjach, posiedzeniach Zarządu i komisji tematycznych w 2022 rokuuchwala_IV-46-2022.pdfBłażej Stopka
47.26.01.2022IV/47/2022W sprawie opinii na temat dzierżawy działki w Parku Zachodnimuchwala_IV-47-2022.pdfBłażej Stopka