L.p.DataNumer uchwałyTematPlikPodpis
1.05.11.2021I/1/2021W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Osiedlauchwala_I-1-2021.pdfCzesław Cyrul
2.05.11.2021I/2/2021W sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Osiedlauchwala_I-2-2021.pdfBłażej Stopka
3.05.11.2021I/3/2021W sprawie wybory Przewodniczącego Zarządu Osiedlauchwala_I-3-2021.pdfBłażej Stopka
4.05.11.2021I/4/2021W sprawie wyboru Zarządu Osiedlauchwala_I-4-2021.pdfBłażej Stopka
5.29.11.2021II/5/2021W sprawie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - Żabka ul. Legnicka 59AAuchwala_II-5-2021.pdfBłażej Stopka
6.29.11.2021II/6/2021W sprawie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - Delikatesy ul. Modra 28Buchwala_II-6-2021.pdfBłażej Stopka
7.29.11.2021II/7/2021W sprawie zmian w planie finansowym Rady Osiedla na rok 2021uchwala_II-7-2021.pdfBłażej Stopka
8.29.11.2021II/8/2021W sprawie współorganizowania pomocy świątecznej Caritas Popowiceuchwala_II-8-2021.pdfBłażej Stopka
9.29.11.2021II/9/2021W sprawie współorganizowania pomocy świątecznej Caritas Kozanówuchwala_II-9-2021.pdfBłażej Stopka
10.29.11.2021II/10/2021W sprawie współorganizowania pomocy świątecznej Caritas Pilczyceuchwala_II-10-2021.pdfBłażej Stopka
11.29.11.2021II/11/2021W sprawie współorganizowania Wigilii w szkole i zakupu nagród z SP nr 33uchwala_II-11-2021.pdfBłażej Stopka
12.29.11.2021II/12/2021W sprawie współorganizowania Wigilii w szkole i zakupu nagród z Przedszkolem nr 104uchwala_II-12-2021.pdfBłażej Stopka
13.29.11.2021II/13/2021W sprawie współorganizowania Mikołajek z Non In Solo Pane Vid(v)it Homouchwala_II-13-2021.pdfBłażej Stopka
14.29.11.2021II/14/2021W sprawie aplikacji do inwentaryzacji drzew - Fauna i Flora Popowicuchwala_II-14-2021.pdfBłażej Stopka
15.29.11.2021II/15/2021W sprawie współfinansowania zakupu drzwi dla SP nr 5uchwala_II-15-2021.pdfBłażej Stopka
16.29.11.2021II/16/2021W sprawie współfinansowania przedstawienia Wigilijnego z Przedszkolem nr 150 "Wesołe Nutki"uchwala_II-16-2021.pdfBłażej Stopka
17.29.11.2021II/17/2021W sprawie odwołania zadania - Wieczerza Wigilijnauchwala_II-17-2021.pdfBłażej Stopka
18.29.11.2021II/18/2021W sprawie odwołania zadania - Impreza Mikołajkowauchwala_II-18-2021.pdfBłażej Stopka
19.29.11.2021II/19/2021W sprawie współorganizowania Mikołajek z SP nr 19uchwala_II-19-2021.pdfBłażej Stopka
20.16.12.2021III/20/2021W sprawie anulowania uchwały o dofinansowanie zadań realizowanych na osiedlu na rzecz mieszkańców przez poszczególne podmiotyuchwala_III-20-2021.pdfBłażej Stopka
21.16.12.2021III/21/2021W sprawie nawiązania współpracy w ramach organizacji działań o znaczeniu lokalnym do końca 2021 rokuuchwala_III-21-2021.pdfBłażej Stopka
22.16.12.2021III/22/2021W sprawie wysokości diet dla radnych za udział w sesjach w listopadzie i grudniu 2021uchwala_III-22-2021.pdfBłażej Stopka
23.16.12.2021III/23/2021W sprawie wniosku o zwiększenie budżetów osiedli na rok 2022 z uwzględnieniem inflacji za ostatnie 5 latuchwala_III-23-2021.pdfBłażej Stopka
24.16.12.2021III/24/2021W sprawie apelu do władz Wrocławia o stworzenie wspólnej oferty biletowej dla systemu kolei aglomeracyjnejuchwala_III-24-2021.pdfBłażej Stopka
25.16.12.2021III/25/2021W sprawie apelu dotyczącego utrzymania braku zgody na budowę spalarni odpadów we Wrocławiu i okolicyuchwala_III-25-2021.pdfBłażej Stopka
26.16.12.2021III/26/2021W sprawie wniosków o ochronę terenów zadrzewionych i rekreacyjnych zlokalizowanych w północnej części Popowicuchwala_III-26-2021.pdfBłażej Stopka
27.16.12.2021III/27/2021W sprawie wniosków dotyczących sprawiedliwego udostępniania mienia komunalnego oraz podziału środków z budżetu gminyuchwala_III-27-2021.pdfBłażej Stopka
28.16.12.2021III/28/2021W sprawie powołania stałej komisji ds. strategii i rozwoju osiedla oraz komunikacji społecznejuchwala_III-28-2021.pdfBłażej Stopka
29.16.12.2021III/29/2021W sprawie powołania stałej komisji ds. społecznychuchwala_III-29-2021.pdfBłażej Stopka
30.16.12.2021III/30/2021W sprawie powołania stałej komisji ds. finansowychuchwala_III-30-2021.pdfBłażej Stopka
31.16.12.2021III/31/2021W sprawie przyjęcia protokołu z II sesji Rady Osiedlauchwala_III-31-2021.pdfBłażej Stopka
32.16.12.2021III/32/2021W sprawie przyjęcia protokołu z I sesji Rady Osiedlauchwala_III-32-2021.pdfBłażej Stopka
33.26.01.2022IV/33/2022W sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Osiedla z wykonania planu finansowego za rok 2021uchwala_IV-33-2022.pdfBłażej Stopka
34.26.01.2022IV/34/2022W sprawie sprawozdania z działalności Rady Osiedla za listopad i grudzień 2021 rokuuchwala_IV-34-2022.pdfBłażej Stopka
35.26.01.2022IV/35/2022W sprawie uchwalenia planu finansowego Osiedla na 2022 rokuchwala_IV-35-2022.pdfBłażej Stopka
36.26.01.2022IV/36/2022W sprawie zmiany planu finansowego Osiedla na 2022 rokuchwala_IV-36-2022.pdfBłażej Stopka
37.26.01.2022IV/37/2022W sprawie projektu pt. "Gwiazdka na Gwiazdkę 2022" na rok budżetowy 2022uchwala_IV-37-2022.pdfBłażej Stopka
38.26.01.2022IV/38/2022W sprawie projektu pt. "Mikołajkowe spotkanie dla dzieci" na rok budżetowy 2022uchwala_IV-38-2022.pdfBłażej Stopka
39.26.01.2022IV/39/2022W sprawie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - Biedronka ul. Kozanowska 2 uchwala_IV-39-2022.pdfBłażej Stopka
40.26.01.2022IV/40/2022W sprawie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - sklep monopolowy ul. Pałucka 75Auchwala_IV-40-2022.pdfBłażej Stopka
41.26.01.2022IV/41/2022W sprawie przyjęcia sprawozdania o anulowaniu zadania pt. "Wieczerza Wigilijna" w roku 2021uchwala_IV-41-2022.pdfBłażej Stopka
42.26.01.2022IV/42/2022W sprawie przyjęcia sprawozdania o anulowaniu zadania pt. "Impreza Mikołajkowa" w roku 2021uchwala_IV-42-2022.pdfBłażej Stopka
43.26.01.2022IV/43/2022W sprawie przyjęcia procedury współorganizowania i współfinansowania działań z funduszy Rady Osiedlauchwala_IV-43-2022.pdfBłażej Stopka
44.26.01.2022IV/44/2022W sprawie przyjęcia stanowiska Rady Osiedla nt. ekranów akustycznych przy ul. Popowickiej 49-61uchwala_IV-44-2022.pdfBłażej Stopka
45.26.01.2022IV/45/2022W sprawie przyjęcia protokołu z III sesji Rady Osiedlauchwala_IV-45-2022.pdfBłażej Stopka
46.26.01.2022IV/46/2022W sprawie wysokości diet radnych za udział w Sesjach, posiedzeniach Zarządu i komisji tematycznych w 2022 rokuuchwala_IV-46-2022.pdfBłażej Stopka
47.26.01.2022IV/47/2022W sprawie opinii na temat dzierżawy działki w Parku Zachodnimuchwala_IV-47-2022.pdfBłażej Stopka
48.16.03.2022V/48/2022W sprawie anulowania uchwały o przyjęciu stanowiska w sprawie ekranów akustycznych przy ul. Popowickiej 49-61uchwala_V-48-2022.pdfBłażej Stopka
49.16.03.2022V/49/2022W sprawie nie zajmowania stanowiska w sprawie ekranów akustycznych przy ul. Popowickiej 49-61uchwala_V-49-2022.pdfBłażej Stopka
50.16.03.2022V/50/2022W sprawie upomnienia dla właściciela sklepu "Żabka" zlokalizowanego przy ul. Białowieskiej 66Auchwala_V-50-2022.pdfBłażej Stopka
51.16.03.2022V/51/2022W sprawie podjęcia niezbędnych działań inwestycyjnych dla VI LO im. Bolesława Prusa we Wrocławiuuchwala_V-51-2022.pdfBłażej Stopka
52.16.03.2022V/52/2022W sprawie anulowania uchwały dotyczącej przyjęcia procedury współorganizowania działań z funduszu Rady Osiedlauchwala_V-52-2022.pdfBłażej Stopka
53.16.03.2022V/53/2022W sprawie przyjęcia procedury dotyczącej współorganizowania działań z funduszu Rady Osiedlauchwala_V-53-2022.pdfBłażej Stopka
54.16.03.2022V/54/2022W sprawie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - Biedronka ul. Popowicka 99uchwala_V-54-2022.pdfBłażej Stopka
55.16.03.2022V/55/2022W sprawie potępienia agresji zbrojnej Rosji przeciwko Ukrainieuchwala_V-55-2022.pdfBłażej Stopka
56.16.03.2022V/56/2022W sprawie przyjęcia protokołu z IV sesji Rady Osiedlauchwala_V-56-2022.pdfBłażej Stopka
57.16.03.2022V/57/2022W sprawie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - INTER-MIX ul. Popowicka 28uchwala_V-57-2022.pdfBłażej Stopka
58.13.04.2022VI/58/2022W sprawie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - bar orientalny Kim Long ul. Legnicka 57uchwala_VI-58-2022.pdfBłażej Stopka
59.13.04.2022VI/59/2022W sprawie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - Żabka ul. Białowieska 105Euchwala_VI-59-2022.pdfBłażej Stopka
60.13.04.2022VI/60/2022W sprawie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - ROSSMANN ul. Dokerska 2Auchwala_VI-60-2022.pdfBłażej Stopka
61.13.04.2022VI/61/2022W sprawie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - pizzeria "PULS ul. Pilczycka 134Auchwala_VI-61-2022.pdfBłażej Stopka
62.13.04.2022VI/62/2022W sprawie zabezpieczenia nieruchomości pod zespół szkół ponadpodstawowych w zachodniej części miasta.uchwala_VI-62-2022.pdfBłażej Stopka
63.13.04.2022VI/63/2022W sprawie przyznania Radnym Osiedlowym 50% ulgi na przejazdy pojazdami MPKuchwala_VI-63-2022.pdfBłażej Stopka
64.13.04.2022VI/64/2022W sprawie opinii na temat przedłużenia dzierżawy działki 15/4 AM-9 w Parku Zachodnimuchwala_VI-64-2022.pdfBłażej Stopka
65.13.04.2022VI/65/2022W sprawie projektu zadania społecznego pt. "Wycieczka Seniorów do Starej Chaty u Kowola w Kluczewie"uchwala_VI-65-2022.pdfBłażej Stopka
66.13.04.2022VI/66/2022W sprawie projektu zadania społecznego pt. "Osiedlowe pikniki sąsiedzkie, integracja i promocja działań osiedlowych"uchwala_VI-66-2022.pdfBłażej Stopka
67.13.04.2022VI/67/2022W sprawie wsparcia w remoncie chodnika w pasie drogowym przy ulicy Wejherowskiejuchwala_VI-67-2022.pdfBłażej Stopka
68.13.04.2022VI/68/2022W sprawie współorganizowania i częściowego pokrycia kosztów uruchomienia programu do ewidencji drzewostanuuchwala_VI-68-2022.pdfBłażej Stopka
69.13.04.2022VI/69/2022W sprawie współorganizowania i częściowego pokrycia kosztów międzyszkolnego festiwalu tańca "Roztańczony Wrocław 2022"uchwala_VI-69-2022.pdfBłażej Stopka
70.13.04.2022VI/70/2022W sprawie współorganizowania i częściowego pokrycia kosztów działań dotyczących pomocy świątecznej - Wielkanoc 2022uchwala_VI-70-2022.pdfBłażej Stopka
71.13.04.2022VI/71/2022W sprawie przyjęcia protokołu z V sesji Rady Osiedlauchwala_VI-71-2022.pdfBłażej Stopka
72.13.04.2022VI/72/2022W sprawie Centrum Aktywności Lokalnej na Popowicachuchwala_VI-72-2022.pdfBłażej Stopka
73.18.05.2022VII/73/2022W sprawie aktualizacji projektu zadania społecznego pt. "Gwiazdka na Gwiazdkę 2022"uchwala_VII-73-2022.pdfTomasz Węgrzynowski
74.18.05.2022VII/74/2022W sprawie aktualizacji projektu zadania społecznego pt. "Mikołajkowe spotkanie dla dzieci z ubogich rodzin"uchwala_VII-74-2022.pdfTomasz Węgrzynowski
75.18.05.2022VII/75/2022W sprawie pokrycia kosztów postępowania sądowegouchwala_VII-75-2022.pdfTomasz Węgrzynowski
76.18.05.2022VII/76/2022W sprawie zmian w uchwale w sprawie powołania komisji ds. społecznychuchwala_VII-76-2022.pdfTomasz Węgrzynowski
77.18.05.2022VII/77/2022W sprawie zmian w uchwale w sprawie powołania komisji ds. finansowychuchwala_VII-77-2022.pdfTomasz Węgrzynowski
78.18.05.2022VII/78/2022W sprawie przyjęcia protokołu z VI sesji Rady Osiedlauchwala_VII-78-2022.pdfTomasz Węgrzynowski
79.18.05.2022VII/79/2022W sprawie wniosku o wypowiedzenie dzierżawy działki 11/39 AM-10 na Popowicachuchwala_VII-79-2022.pdfTomasz Węgrzynowski
80.15.06.2022VIII/80/2022W sprawie nie podtrzymania decyzji dotyczącej realizacji projektu "Ogólnodostępnego parkingu dla mieszkańców o pow. 1700 mkw przy ul. Rysiej"uchwala_VIII-80-2022.pdfBłażej Stopka
81.15.06.2022VIII/81/2022W sprawie zgłoszenia inwestycji do Funduszu Osiedlowego edycja 2022-2023uchwala_VIII-81-2022.pdfBłażej Stopka
82.15.06.2022VIII/82/2022W sprawie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - Żabka ul. Legnicka 55D/U1uchwala_VIII-82-2022.pdfBłażej Stopka
83.15.06.2022VIII/83/2022W sprawie zgody na pokrycie zwrotu kosztów postępowania sądowegouchwala_VIII-83-2022.pdfBłażej Stopka
84.15.06.2022VIII/84/2022W sprawie zmiany w składzie Rady Osiedla VIII kadencjiuchwala_VIII-84-2022.pdfBłażej Stopka
85.15.06.2022VIII/85/2022W sprawie upoważnienia Zarządu Osiedla do wyrażania opinii w imieniu Rady Osiedla w trakcie przerwy wakacyjnejuchwala_VIII-85-2022.pdfBłażej Stopka
86.15.06.2022VIII/86/2022W sprawie podziękowania za udział w akcji "Pomoc dla Ukrainy"uchwala_VIII-86-2022.pdfBłażej Stopka
87.15.06.2022VIII/87/2022W sprawie przyjęcia protokołu z VII sesji Rady Osiedlauchwala_VIII-87-2022.pdfBłażej Stopka
88.15.06.2022VIII/88/2022W sprawie sprawozdania z działalności Rady Osiedla za rok 2021uchwala_VIII-88-2022.pdfBłażej Stopka
89.14.09.2022IX/89/2022W sprawie uzupełnienia składu osobowego w Radzie Osiedla.uchwala_IX-89-2022.pdfBłażej Stopka
90.14.09.2022IX/90/2022W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany przeznaczenia "Zielonego Klina Południa Wrocławia"uchwala_IX-90-2022.pdfBłażej Stopka
91.14.09.2022IX/91/2022W sprawie zmiany w uchwale dotyczącej powołania komisji ds. Społecznychuchwala_IX-91-2022.pdfBłażej Stopka
92.14.09.2022IX/92/2022W sprawie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - sklep Społem PSS Południe ul. Pilczycka 140uchwala_IX-92-2022.pdfBłażej Stopka
93.14.09.2022IX/93/2022W sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesjiuchwala_IX-93-2022.pdfBłażej Stopka
94.19.10.2022X/94/2022W sprawie realizacji Zadania Społecznego na rok 2023 - Gwiazdka na Gwiazdkę 2023uchwala_X-94-2022.pdfTomasz Węgrzynowski
95.19.10.2022X/95/2022W sprawie realizacji Zadania Społecznego na rok 2023 - Mikołajki 2023uchwala_X-95-2022.pdfTomasz Węgrzynowski
96.19.10.2022X/96/2022W sprawie realizacji Zadania Społecznego na rok 2023 - Międzypokoleniowy piknik integracyjnyuchwala_X-96-2022.pdfTomasz Węgrzynowski
97.19.10.2022X/97/2022W sprawie realizacji Zadania Społecznego na rok 2023 - Dzień Kozanowauchwala_X-97-2022.pdfTomasz Węgrzynowski
98.19.10.2022X/98/2022W sprawie realizacji Zadania Społecznego na rok 2023 - Dwie wycieczki na wieś wielkopolskąuchwala_X-98-2022.pdfTomasz Węgrzynowski
99.19.10.2022X/99/2022W sprawie realizacji Zadania Społecznego na rok 2023 - Spotkania karnawałowe dla Seniorówuchwala_X-99-2022.pdfTomasz Węgrzynowski
100.19.10.2022X/100/2022W sprawie realizacji Zadania Społecznego na rok 2023 - Kino w starym dobrym styluuchwala_X-100-2022.pdfTomasz Węgrzynowski
101.19.10.2022X/101/2022W sprawie realizacji Zadania Społecznego na rok 2023 - Działalność chóru osiedlowego PIASTUNYuchwala_X-101-2022.pdfTomasz Węgrzynowski
102.19.10.2022X/102/2022W sprawie zmiany planu finansowo Rady Osiedla w roku 2022uchwala_X-102-2022.pdfTomasz Węgrzynowski
103.19.10.2022X/103/2022W sprawie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - Pizzeria "Czeski Pub" ul. Popowicka 28uchwala_X-103-2022.pdfTomasz Węgrzynowski
104.19.10.2022X/104/2022W sprawie zmiany trasy tramwaju nr 32 od pl. Jana Pawła II do ul. Prudnickiejuchwala_X-104-2022.pdfTomasz Węgrzynowski
105.19.10.2022X/105/2022W sprawie zmiany trasy autobusu nr 126 od ul. Kolistej do przystanku Kuźnikiuchwala_X-105-2022.pdfTomasz Węgrzynowski
106.19.10.2022X/106/2022W sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesjiuchwala_X-106-2022.pdfTomasz Węgrzynowski
107.23.11.2022XI/107/2022W sprawie opinii dotyczącej wykazu nr 39/2022 nieruchomości przeznaczonej do obrotu cywilnoprawnegouchwala_XI-107-2022.pdfBłażej Stopka
108.23.11.2022XI/108/2022W sprawie opinii dotyczącej wykazu nr 55/2022 nieruchomości przeznaczonej do obrotu cywilnoprawnegouchwala_XI-108-2022.pdfBłażej Stopka
109.23.11.2022XI/109/2022W sprawie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - Pizzeria "PIZZAFOSSA" ul. Dokerska 3uchwala_XI-109-2022.pdfBłażej Stopka
110.23.11.2022XI/110/2022W sprawie wszczęcia procedury uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w trybie pilnym na sesji RMuchwala_XI-110-2022.pdfBłażej Stopka
111.23.11.2022XI/111/2022W sprawie wszczęcia procedury uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegouchwala_XI-111-2022.pdfBłażej Stopka
112.23.11.2022XI/112/2022W sprawie dokonania zmian w składzie osobowym Zarządu Osiedlauchwala_XI-112-2022.pdfBłażej Stopka
113.23.11.2022XI/113/2022W sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesjiuchwala_XI-113-2022.pdfBłażej Stopka
114.07.12.2022XII/114/2022W sprawie przyjęcia sprawozdania z zadania "Wycieczka Seniorów do Starej Chaty u Kowola w Kluczewie"uchwala_XII-114-2022.pdfTomasz Węgrzynowski
115.07.12.2022XII/115/2022W sprawie przyjęcia sprawozdania z zadania "Osiedlowy piknik sąsiedzki, integracja i promocja działań osiedlowych"uchwala_XII-115-2022.pdfTomasz Węgrzynowski
116.07.12.2022XII/116/2022W sprawie przyjęcia sprawozdania z zadania "Mikołajkowe spotkania dla dzieci z ubogich rodzin mieszkających na naszym osiedlu"uchwala_XII-116-2022.pdfTomasz Węgrzynowski
117.07.12.2022XII/117/2022W sprawie zmniejszenia ilości dokumentów w wersji drukowanej przesyłanych do WCRSuchwala_XII-117-2022.pdfTomasz Węgrzynowski
118.07.12.2022XII/118/2022W sprawie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - Restauracja "GRILLBURGER & PIEROGARNIA" ul. Popowicka 26uchwala_XII-118-2022.pdfTomasz Węgrzynowski
119.07.12.2022XII/119/2022W sprawie rozdysponowania pozostałych środków przeznaczonych na diety radnych w roku 2022uchwala_XII-119-2022.pdfTomasz Węgrzynowski
120.07.12.2022XII/120/2022W sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesjiuchwala_XII-120-2022.pdfTomasz Węgrzynowski
121.25.01.2023XIII/121/2023W sprawie prowadzenia obrad w trybie zdalnymuchwala_XIII-121-2023.pdfBłażej Stopka
122.25.01.2023XIII/122/2023W sprawie rozwiązania komisji działających przy radzie osiedlauchwala_XIII-122-2023.pdfBłażej Stopka
123.25.01.2023XIII/123/2023W sprawie diet dla radnych w roku budżetowym 2023uchwala_XIII-123-2023.pdfBłażej Stopka
124.25.01.2023XIII/124/2023W sprawie przyjęcia sprawozdania z Zarządu Osiedla z wykonania planu finansowego za rok 2022uchwala_XIII-124-2023.pdfBłażej Stopka
125.25.01.2023XIII/125/2023W sprawie uchwalenia planu finansowego na rok budżetowy 2023uchwala_XIII-125-2023.pdfBłażej Stopka
126.25.01.2023XIII/126/2023W sprawie W sprawie przyjęcia sprawozdania z zadania "Gwiazdka na Gwiazdkę 2022"uchwala_XIII-126-2023.pdfBłażej Stopka
127.25.01.2023XIII/127/2023W sprawie aktualizacji projektów zadań społecznych w roku budżetowym 2023uchwala_XIII-127-2023.pdfBłażej Stopka
128.25.01.2023XIII/128/2023W sprawie wyznaczenia osób do obsługi e-platformy Zieleń we Wrocławiuuchwala_XIII-128-2023.pdfBłażej Stopka
129.25.01.2023XIII/129/2023W sprawie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - "ŻABKA" ul. Celtycka 4uchwala_XIII-129-2023.pdfBłażej Stopka
130.25.01.2023XIII/130/2023W sprawie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - Sklep ogólnospożywczy ul. Dzielna 5Auchwala_XIII-130-2023.pdfBłażej Stopka
131.25.01.2023XIII/131/2023W sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej i Prezydentowi sprawozdania z działalności Rady Osiedla w roku 2022uchwala_XIII-131-2023.pdfBłażej Stopka
132.25.01.2023XIII/132/2023W sprawie wszczęcia procedury uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegouchwala_XIII-132-2023.pdfBłażej Stopka
133.25.01.2023XIII/133/2023W sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesjiuchwala_XIII-133-2023.pdfBłażej Stopka
134.29.03.2023XIV/134/2023W sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadania "Spotkania karnawałowe dla Seniorów"uchwala_XIV-134-2023.pdfBłażej Stopka
135.29.03.2023XIV/135/2023W sprawie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - Żabka ul. Popowicka 73uchwala_XIV-135-2023.pdfBłażej Stopka
136.29.03.2023XIV/136/2023W sprawie działań ratujących drzewostan zainfekowany jemiołąuchwala_XIV-136-2023.pdfBłażej Stopka
137.29.03.2023XIV/137/2023W sprawie ochrony terenów zielonych na Popowicach m.in. poprzez brak zgody na kolejne budowyuchwala_XIV-137-2023.pdfBłażej Stopka
138.29.03.2023XIV/138/2023W sprawie przywrócenia punktów selektywnej zbiórki strzykawek i ampułkostrzykawek w granicach osiedla uchwala_XIV-138-2023.pdfBłażej Stopka
139.29.03.2023XIV/139/2023W sprawie opinii nt. projektu budowy chodnika na ulicy Dokerskiejuchwala_XIV-139-2023.pdfBłażej Stopka
140.29.03.2023XIV/140/2023W sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesjiuchwala_XIV-140-2023.pdfBłażej Stopka
141.19.04.2023XV/141/2023W sprawie uzupełnienia składu osobowego w Radzie Osiedlauchwala_XIV-141-2023.pdfBłażej Stopka
142.19.04.2023XV/142/2023W sprawie aktualizacji zadań społecznych "Dzień Kozanowa", "Międzypokoleniowy piknik integracyjny" i "Kino w starym stylu"uchwala_XV-142-2023.pdfBłażej Stopka
143.19.04.2023XV/143/2023W sprawie wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Janowskiej, rzeki Odry i Bystrzycyuchwala_XV-143-2023.pdfBłażej Stopka
144.19.04.2023XV/144/2023W sprawie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - restauracja KEBAB KING ul. Popowicka 103uchwala_XV-144-2023.pdfBłażej Stopka
145.19.04.2023XV/145/2023W sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesjiuchwala_XV-145-2023.pdfBłażej Stopka
146.26.04.2023XVI/146/2023W sprawie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - PIZZA PRZEGRYŹ ul. Wejherowska 43uchwala_XVI-146-2023.pdfBłażej Stopka
147.26.04.2023XVI/147/2023W sprawie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - sklep spożywczy OSKAR ul. Bednarska 18uchwala_XVI-147-2023.pdfBłażej Stopka
148.26.04.2023XVI/148/2023W sprawie upoważnienia Zarządu Osiedla do wyrażania opinii w sprawie zezwoleń na sprzedaż alkoholuuchwala_XVI-148-2023.pdfBłażej Stopka
149.24.05.2023XVII/149/2023W sprawie sprzeciwu wobec wywłaszczaniu i likwidacji garaży przy ul. Białowieskiej uchwala_XVII-149-2023.pdfBłażej Stopka
150.24.05.2023XVII/150/2023W sprawie opracowania i realizacji jednolitej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej na Pilczycachuchwala_XVII-150-2023.pdfBłażej Stopka
151.24.05.2023XVII/151/2023W sprawie aktualizacji zadań społecznych Mikołajki oraz Gwiazdka na Gwiazdkęuchwala_XVII-151-2023.pdfBłażej Stopka
152.24.05.2023XVII/152/2023W sprawie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - Żabka ul. Białowieska 73Auchwala_XVII-152-2023.pdfBłażej Stopka
153.24.05.2023XVII/153/2023W sprawie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - sklep monopolowy "303 rodzaje piwa" ul. Pilczycka 136Auchwala_XVII-153-2023.pdfBłażej Stopka
154.24.05.2023XVII/154/2023W sprawie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - supermarket drogeryjny Rossmann ul. Białowieska 79-87uchwala_XVII-154-2023.pdfBłażej Stopka
155.24.05.2023XVII/155/2023W sprawie przyjęcia protokołów z poprzednich sesjiuchwala_XVII-155-2023.pdfBłażej Stopka
156.15.06.2023XVIII/156/2023W sprawie wstrzymania i zaprzestania realizacji inwestycji psiego placu zabaw na Kozanowieuchwala_XVIII-156-2023.pdfBłażej Stopka
157.15.06.2023XVIII/157/2023W sprawie rekomendacji dotyczących wniosków o wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów z zawartością alkoholuuchwala_XVIII-157-2023.pdfBłażej Stopka
158.15.06.2023XVIII/158/2023W sprawie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - pizzeria "Ale Piec" ul. Niedźwiedzia 1uchwala_XVIII-158-2023.pdfBłażej Stopka
159.15.06.2023XVIII/159/2023W sprawie ograniczeń ilościowych i czasowych dotyczących sprzedaży alkoholu w granicach rady osiedla - Etap Iuchwala_XVIII-159-2023.pdfBłażej Stopka
160.15.06.2023XVIII/160/2023W sprawie upoważnienia Zarządu Osiedla do wyrażania opinii w imieniu Rady Osiedla w trakcie przerwy wakacyjnejuchwala_XVIII-160-2023.pdfBłażej Stopka
161.15.06.2023XVIII/161/2023W sprawie konsultacji dotyczących oddziaływania stadionu "Tarczyński Arena" na życie społeczne na osiedluuchwala_XVIII-161-2023.pdfBłażej Stopka
162.15.06.2023XVIII/162/2023W sprawie poparcia dla rozbudowy Wrocławskiego Węzła Kolejowegouchwala_XVIII-162-2023.pdfBłażej Stopka
163.15.06.2023XVIII/163/2023W sprawie przywrócenia finansowania zadań społecznych: Senioralny Fundusz Wyjazdowy i Fundusz Czasu Wolnegouchwala_XVIII-163-2023.pdfBłażej Stopka
164.15.06.2023XVIII/164/2023W sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadania społecznego pt. Dwie wycieczki dla dzieci na wieś wielkopolskąuchwala_XVIII-164-2023.pdfBłażej Stopka
165.15.06.2023XVIII/165/2023W sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesjiuchwala_XVIII-165-2023.pdfBłażej Stopka
166.20.09.2023XIX/166/2023W sprawie ustanowienia rezerwy terenowej na potrzeby społeczne mieszkańców Popowicuchwala_XIX-166-2023.pdfBłażej Stopka
167.20.09.2023XIX/167/2023W sprawie dokonania zmiany na stanowisku Wiceprzewodniczącego Rady Osiedlauchwala_XIX-167-2023.pdfBłażej Stopka
168.20.09.2023XIX/168/2023W sprawie zmiany w składzie osobowym Zarządu Osiedlauchwala_XIX-168-2023.pdfBłażej Stopka
169.20.09.2023XIX/169/2023W sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesjiuchwala_XIX-169-2023.pdfBłażej Stopka
170.25.10.2023XX/170/2023W sprawie realizacji Zadania Społecznego na rok 2024 - Aktywni Seniorzy na osiedluuchwala_XX-170-2023.pdfEwa Gostkowska
171.25.10.2023XX/171/2023W sprawie realizacji Zadania Społecznego na rok 2024 - Rozśpiewany Kozanówuchwala_XX-171-2023.pdfEwa Gostkowska
172.25.10.2023XX/172/2023W sprawie realizacji Zadania Społecznego na rok 2024 - Dzień Kozanowa 2024uchwala_XX-172-2023.pdfEwa Gostkowska
173.25.10.2023XX/173/2023W sprawie realizacji Zadania Społecznego na rok 2024 - Kiszonkowa wycieczkauchwala_XX-173-2023.pdfEwa Gostkowska
174.25.10.2023XX/174/2023W sprawie realizacji Zadania Społecznego na rok 2024 - Wsparcie psychologiczne dla uczniów szkoły podstawowej nr 19 we Wrocławiuuchwala_XX-174-2023.pdfEwa Gostkowska
175.25.10.2023XX/175/2023W sprawie zmiany w planie finansowym Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. obowiązującym w roku 2023uchwala_XX-175-2023.pdfEwa Gostkowska
176.25.10.2023XX/176/2023W sprawie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - sklep "Żabka" ul. Legnicka 55Fuchwala_XX-176-2023.pdfEwa Gostkowska
177.25.10.2023XX/177/2023W sprawie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - sklep "Żabka" ul. Legnicka 55D lok. U1uchwala_XX-177-2023.pdfEwa Gostkowska
178.25.10.2023XX/178/2023W sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesjiuchwala_XX-178-2023.pdfEwa Gostkowska
179.07.12.2023XXI/179/2023W sprawie zmiany uchwały nr LXXIV/1888/23 Rady
19 października 2023 roku
uchwala_XXI-179-2023.pdfBłażej Stopka
180.07.12.2023XXI/180/2023W sprawie wniosku o kompleksowy remont ul. Kozanowskiejuchwala_XXI-180-2023.pdfBłażej Stopka
181.07.12.2023XXI/181/2023w sprawie anulowania i ponownego rozpisania konkursu ofert na realizację
zadania prowadzenia działalności społecznej
i kulturalnej na Pilczycach
uchwala_XXI-181-2023.pdfBłażej Stopka
182.07.12.2023XXI/182/2023W sprawie oceny planowanego zamierzenia inwestycyjnego przy ulicy Lotniczej 100 we Wrocławiuuchwala_XXI-182-2023.pdfBłażej Stopka
183.07.12.2023XXI/183/2023W sprawie pilnej naprawy placu zabaw oraz boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 we Wrocławiuuchwala_XXI-183-2023.pdfBłażej Stopka
184.07.12.2023XXI/184/2023W sprawie utworzenia miasteczka rowerowegouchwala_XXI-184-2023.pdfBłażej Stopka
185.07.12.2023XXI/185/2023W sprawie działań dotyczących poprawy bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców w związku z działalnością warsztatu samochodowego na Pilczycachuchwala_XXI-185-2023.pdfBłażej Stopka
186.07.12.2023XXI/186/2023W sprawie rozdysponowania pozostałych środków przeznaczonych na diety radnych w roku budżetowym 2023uchwala_XXI-186-2023.pdfBłażej Stopka
187.07.12.2023XXI/187/2023w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadania pt. „Działalność kameralnego, osiedlowego chórku - opracowania,
warsztaty i koncerty”
uchwala_XXI-187-2023.pdfBłażej Stopka
188.07.12.2023XXI/188/2023W sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadania społecznego pt. "Kino w starym dobrym stylu - dyskusyjny klub filmowy"uchwala_XXI-188-2023.pdfBłażej Stopka
189.07.12.2023XXI/189/2023w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadania pt. „Międzypokoleniowy piknik integracyjny”uchwala_XXI-189-2023.pdfBłażej Stopka
190.07.12.2023XXI/190/2023W sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesjiuchwala_XXI-190-2023.pdfBłażej Stopka
191.10.01.2024XXII/191/2024W sprawie przyjęcia planu wydatków Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. na rok 2024uchwala_XXII-191-2024.pdfBłażej Stopka
192.10.01.2024XXII/192/2024W sprawie odstąpienia od propozycji elektryfikacji i oświetlenia Polany Popowickiej oraz Parku Popowickiego.uchwala_XXII-192-2024.pdfBłażej Stopka
193.10.01.2024XXII/193/2024W sprawie przyjęcia protokołów z poprzednich sesjiuchwala_XXII-193-2024.pdfBłażej Stopka
194.30.01.2024XXIII/194/2024W sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej i Prezydentowi Wrocławia sprawozdania z działalności Rady Osiedla w roku 2023uchwala_XXIII-194-2024.pdfEwa Gostkowska
195.30.01.2024XXIII/195/2024W sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Osiedla z realizacji planu finansowego za rok 2023uchwala_XXIII-195-2024.pdfEwa Gostkowska
196.30.01.2024XXIII/196/2024W sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadania pt. "Wspólny Garnek" w ramach Funduszu Czasu Wolnego 2023uchwala_XXIII-196-2024.pdfEwa Gostkowska
197.30.01.2024XXIII/197/2024W sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadania pt. "Mikołajki 2023, czyli świąteczne spotkanie dla dzieci z ubogich rodzin mieszkających na naszym osiedlu"uchwala_XXIII-197-2024.pdfEwa Gostkowska
198.30.01.2024XXIII/198/2024W sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadania pt. "Gwiazdka na Gwiazdkę 2023, czyli pomoc Bożonarodzeniowa dla najbardziej potrzebujących mieszkańców osiedla"uchwala_XXIII-198-2024.pdfEwa Gostkowska
199.30.01.2024XXIII/199/2024W sprawie wysokości diet dla Radnych w roku budżetowym 2024uchwala_XXIII-199-2024.pdfEwa Gostkowska
200.30.01.2024XXIII/200/2024W sprawie zmiany planu wydatków Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn obowiązującym 2 roku 2024uchwala_XXIII-200-2024.pdfEwa Gostkowska
201.30.01.2024XXIII/201/2024W sprawie aktualizacji Zadania Priorytetowego - Klub Seniora na rok budżetowy 2024uchwala_XXIII-201-2024.pdfEwa Gostkowska
202.30.01.2024XXIII/202/2024W sprawie rezygnacji Skarbnika Rady Osiedla i zmian w składzie osobowym Zarządu Osiedlauchwala_XXIII-202-2024.pdfEwa Gostkowska
203.30.01.2024XXIII/203/2024W sprawie złożenia sprzeciwu wobec planowanej budowy punktu produkcji substratu organicznego na terenie dz. nr 10/61, AM-6 obręb Żernikiuchwala_XXIII-203-2024.pdfEwa Gostkowska
204.30.01.2024XXIII/204/2024W sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesjiuchwala_XXIII-204-2024.pdfEwa Gostkowska
205.14.02.2024XXIV/205/2024W sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadania pt. "Dzień Kozanowa - festyn dla lokalnej społeczności"uchwala_XXIV-205-2024.pdfBłażej Stopka
206.14.02.2024XXIV/206/2024W sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących planów zagospodarowania Polany Popowickiej i okolicuchwala_XXIV-206-2024.pdfBłażej Stopka
207.14.02.2024XXIV/207/2024W sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesjiuchwala_XXIV-207-2024.pdfBłażej Stopka
208.20.03.2024XXV/207/2024w sprawie wysłupkowania skwerów przy inwestycji WBO „Wesoła Górka” po
obu stronach ul. Tkackiej
uchwala_XXV-207-2024.pdfBłażej Stopka
209.20.03.2024XXV/208/2024W sprawie usunięcia nieużywanego słupa reklamowego przy skrzyżowaniu ulic
Tkackiej i Rękodzielniczej
uchwala_XXV-208-2024.pdfBłażej Stopka
210.20.03.2024XXV/209/2024W sprawie ograniczenia prędkości tramwajów na ul. Dokerskiejuchwala_XXV-209-2024.pdfBłażej Stopka
211.20.03.2024XXV/210/2024W sprawie wykonania toalety publicznej w rejonie ulicy Celtyckiej i Kozanowskejuchwala_XXV-210-2024.pdfBłażej Stopka
212.20.03.2024XXV/211/2024W sprawie objęcia strefą zamieszkania (znak D-40) drogi położonej na działce 1/1 AR-8 Kozanówuchwala_XXV-211-2024.pdfBłażej Stopka
213.20.03.2024XXV/212/2024W sprawie modernizacji psiego wybiegu zlokalizowanego pomiędzy ulicami Wiślańską, Kozanowską i Pałuckąuchwala_XXV-212-2024.pdfBłażej Stopka
214.20.03.2024XXV/213/2024W sprawie realizacji Zadania Społecznego w roku budżetowym 2024 - Zadanie Priorytetowe - Wydarzenia świąteczne pt. "Spotkanie Wigilijne"uchwala_XXV-213-2024.pdfBłażej Stopka
215.20.03.2024XXV/214/2024W sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadania społecznego pt. "Spotkanie karnawałowe dla Seniorów"uchwala_XXV-214-2024.pdfBłażej Stopka
216.20.03.2024XXV/215/2024w sprawie aktualizacja Zadania Społecznego - Wsparcie psychologiczne dla uczniów szkoły podstawowej nr 19 we Wrocławiuuchwala_XXV-215-2024.pdfBłażej Stopka
217.20.03.2024XXV/216/2024w sprawie aktualizacja Zadania Społecznego - Kiszonkowa wycieczka.uchwala_XXV-216-2024.pdfBłażej Stopka
218.20.03.2024XXV/217/2024W sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesjiuchwala_XXV-217-2024.pdfBłażej Stopka