Rada Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. w ramach swoich działań statutowych ma obowiązek wspierania i współdziałania z organami Miasta, z jednostkami organizacyjnymi Miasta i innymi instytucjami, z organizacjami społecznymi działającymi na obszarze Osiedla, z innymi osiedlami.

W związku z tym na podstawie §8 ust. 1-3 i § 36 ust. 1 załącznika do uchwały nr XIII/420/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 2180 i 1471, z 2018 r. poz. 4613, z 2020 r. poz. 6534 oraz z 2021 r. poz. 2811) oraz na podstawie Uchwały nr IV/43/22, Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. z dnia 26.01.2022 przyjęliśmy procedurę współpracy z w/w podmiotami.

Jak wygląda procedura współpracy Rady Osiedla z Podmiotami?

  1. Podmiot wypełnia wniosek o współorganizowanie i częściowe finansowanie z funduszu Rady Osiedla i przesyła listownie, mailowo lub dostarcza wypełniony dokument do siedziby Rady Osiedla.
  2. Raz na kwartał Zarząd Osiedla opiniuje wnioski (wg daty wydarzenia, nie wpływu) i przekazuje Radzie Osiedla pod głosowanie.
  3. Warunkiem koniecznym do pozyskania środków finansowych jest podpisanie umowy pomiędzy Zarządem Osiedla a Podmiotem, co powinno nastąpić zaraz po powiadomieniu o decyzji Rady Osiedla, czyli na najbliższym dyżurze Zarządu Osiedla.

Jak i gdzie dostarczyć wniosek?

  1. Elektronicznie na adres e-mail: pilczyce@osiedla.wroclaw.pl
  2. Listownie lub osobiście w siedzibie Rady i Zarządu Osiedla: ul. Rękodzielnicza 1, 54-135 Wrocław (wejście od ul. Murarskiej)

Dokumenty do pobrania

Wniosek o współorganizowanie i częściowe pokrycie kosztów z funduszu Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. na rok budżetowy 2022 Zobacz dokument Pobierz PDF
Regulamin współorganizowania i częściowego pokrycia kosztów działań z funduszu Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. na rok budżetowy 2022 Zobacz dokument Pobierz PDF