Poniżej znajdą Państwo szczegóły projektów zgłoszonych przez mieszkańców w ramach konsultacji społecznych dotyczących Funduszu Osiedlowego. Poniższa lista nie jest kompletnym zestawieniem projektów, ponieważ część projektów była zgłaszana tylko jako pomysł bez wyceny i dokumentacji. Umieszczenie projektu na tej stronie nie oznacza, że będzie on realizowany, to tylko informacja dla mieszkańców, by mogli zapoznać się z dokumentacją Funduszu Osiedlowego.


Staw Pilczycki - WBOKontynuacja inwestycji na terenie lasku przy ulicy Mączne zwanym również BIO Parkiem Doliny Ślęży i Stawu Pilczyckiego ramach opracowanej koncepcji dla projektu WBO’16 484.

Projekt ten zakłada wykonanie prac związanych z kolejnymi etapami projektu przygotowanego w ramach WBO’16. Elementami tymi mogą być wyznaczone miejsca na paleniska, pomosty dla wędkarzy, schody terenowe, mini plaże oraz rekultywacja przedeptów na terenie parku.

Zobacz projekt – dowiedz się więcej


Bezpieczny Uczeń – spokojny Rodzic – poprawa organizacji ruchu wokół placówek szkolnych na Kozanowie i Pilczycach.

Przedmiotem projektu jest poprawa organizacji ruchu samochodów wokół 3 placówek szkolnych. W ramach Inwestycji proponuje się wybudowanie progów zwalniających w wybranych lokalizacjach, budowę zatoczek samochodowych, wygrodzenie stref wokół przejść w celu poprawy świadomości sytuacyjnej dzieci, opiekunów i kierowców, oraz ich doświetlenie.

Zobacz projekt – dowiedz się więcej


EduOgród – przyszkolne ogrody edukacyjne na Kazanowie i Pilczycach.

Przedmiotem projektu jest budowa na terenach szkolnych ogrodów edukacyjnych jako przykładów ogrodnictwa miejskiego, które funkcjonują w przestrzeni edukacyjnej i prospołecznej. Ogrody przyszkolne są polem obserwacji przyrody i nauki ogrodnictwa, co jest szczególnie istotne w czasach narastających problemów ekologicznych związanych z globalnym ociepleniem.

Zobacz projekt – dowiedz się więcej


Lampa ulicznaBeLight – poprawa oświetlenia na terenie centrum aktywności fizycznej na świeżym powietrzu na Kozanowie.

Przedmiotem inwestycji jest doświetlenie centrum aktywności fizycznej znajdującego się na południe od ZS21 na działce 75/15. Centrum to zostało wybudowane kilka tygodni temu i jest Inwestycja w rozwój fizyczny mieszkańców osiedla Kozanów. Niestety w związku ze słabym oświetleniem stało się ono w godzinach wieczornych miejscem spotkań ludzi pijących alkohol.

Zobacz projekt – dowiedz się więcej


Przejście dla pieszychBezpieczeństwo w ruchu drogowym na Pilczycach i Kozanowie.

Przedmiotem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym we wskazanych lokalizacjach dotycząca dwóch głównych aspektów tj. ograniczenia nadmiernie przekraczanych prędkości przez użytkowników aut oraz uporządkowania systemu miejsc postojowych na osiedlach Pilczyce i Kozanów.

Zobacz projekt – dowiedz się więcej


Zakaz karmieni ptakówUmieszczenie tablic informacyjnych o zakazie karmienia ptaków dookoła Stawu Pilczyckiego.

Ustawienie dookoła Stawu Pilczyckiego tablic z informacją tekstową i infografiką mówiącą o tym, że nie wolno dokarmiać ptactwa chlebem i resztkami ze stołu. Działania te szkodzą ptakom, zanieczyszczają wodę i trują ryby. W konsekwencji ptaki mają jeszcze mniej pożywienia. Zyskują na tym tylko szczury, które rozmnażają się bez ograniczeń, bo mają co jeść.

Zobacz projekt – dowiedz się więcej


MPK WrocławWygospodarowanie chodnika dla pieszych od strony ul. Dokerskiej oraz nasadzenie żywopłotu wzdłuż linii tramwajowej nr 31.

Projekt zakłada wydzielenie chodnika na drodze prowadzącj do Przedszkola nr 150 we Wrocławiu (ul. Piotra Ignuta), Zespołu Szkół nr 21 we Wrocławiu (ul. Piotra Ignuta) oraz Żłobka nr 5 we Wrocławiu (ul. Dokerska). Drugą częścią projektu jest nasadzenie żywopłotu wzdłuż linii tramwajowej nr 31 (wzdłuż ul. Pilczyckiej). Pas roślinności powinien oddzielać tory tramwajowe od ścieżki rowerowej.

Zobacz projekt – dowiedz się więcej


Podjazd dla niepełnosprawnychPodjazd dla niepełnosprawnych na wysokości ul. Dokerskiej 30-32 oraz plac zabaw dla starszych dzieci przy ulicy Pilczyckiej 97-123.

Pomiędzy ciągiem budynków przy ul. Dokerskiej od 2 do 52 nie ma możliwości wjechać na tarasy, ani zjechać wózkiem inwalidzkim, ani wózkiem z dzieckiem. Przydałby się tam podjazd z prawdziwego zdarzenia. Tak samo przy ulicy Pilczyckiej nie ma placu zabaw dla starszych dzieci tzw. małpiego gaju. Można by taki plac wybudować.

Zobacz projekt – dowiedz się więcej


Szkoła PodstawowaNasadzenie drzew i remont chodnika i elewacji szkoły na Popowicach oraz zagospodarowanie skwerów na Pilczycach.

Nasadzenie drzew wzdłuż ul. Popowickiej od ul. Wejherowskiej do wiaduktu kolejowego przy stacji kolejowej „Wrocław Popowice”. Remont chodnika wzdłuż ul. Niedźwiedziej oraz Wymiana elewacji na budynku Szkoły Podstawowej nr V przy ul. Jeleniej 7, a także zagospodarowanie obszaru pomiędzy ul. Hutniczą a ul. Koszykarską.

Zobacz projekt – dowiedz się więcej