Zgodnie z art. 61. ust. 2. Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz zgodnie z art. 11b Ustawy o samorządzie gminnym, każdy mieszkaniec ma prawo wstępu na sesje Rady Osiedla oraz na posiedzenia jej komisji. Sesje te są jawne, a ich przebieg może być utrwalany za pomocą urządzeń do rejestracji obrazu lub dźwięku. Każdy mieszkaniec ma też prawo do wglądu w dokumentację w tym także do materiałów elektronicznych tj. nagrań z sesji Rady Osiedla.

Nagrania z sesji VIII kadencji Rady Osiedla

Nagrania z sesji VII kadencji Rady Osiedla