Statut Rady Osiedla

STATUT OSIEDLA PILCZYCE-KOZANÓW-POPOWICE PŁN. DZIAŁ I Przepisy ogólne § 1 Statut określa organizację i zasady działania Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. § 2 Użyte w Statucie Osiedla sformułowania oznaczają: Komisja – Komisję Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.; Mias...