Radni

 Radni Osie­dla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. wybrani w dniu 23.04.2017 r. na VII kadencję.

Okręg wyborczy nr 1 – Pilczyce

 • Chmura Emilia
 • Katarzyńska Barbara
 • Macała Henryk – Przewodniczący Rady Osiedla                       
 • Postawa Konrad

Okręg wyborczy nr 2 – Kozanów

 • Glibowski Marek
 • Kłosiński Rafał
 • Małys Waldemar
 • Szopa Władysław  – Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla

Okręg wyborczy nr 3 – Kozanów

 • Budzisz Marcin – Skarbnik Osiedla
 • Chlebińska Janina  – Członek Zarządu Osiedla                                  
 • Frączek Bożena
 • Humiński Edward
 • Lewicki Marek – Wiceprzewodniczący Rady Osiedla
 • Zatoń Stanisław – Przewodniczący Zarządu Osiedla

Okręg wyborczy nr 4 – Popowice

 • Bidziński Józef
 • Czapnik Halina
 • Czarnecka Iwona
 • Hormański Wiesław

Okręg wyborczy nr 5 – Popowice

 • Garncarek-Zarzycka Ewa – Sekretarz Osiedla
 • Kapłon Tomasz
 • Słowikowska Marta