Informujemy, że  Rada Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. jak co roku organizuje kolację wigilijną dla osób samotnych i ubogich mieszkających na terenie naszego Osiedla.  Spotkanie rozpocznie o godzinie 17.00 w dniu 22 grudnia 2013 r. (niedziela) w Ośrodku Działań Społeczno-Kulturalnych „Piast” przy ul. Rękodzielniczej 1 (siedziba Rady Osiedla).  Zapisy osób chcących wspólnie uczestniczyć w spotkaniu przyjmowane będą w biurze ODSK „Piast”, w dniach 9-12 grudnia 2013 r.,  w godz. 10.00 – 13.00,  wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego.