Staw Pilczycki

Miło nam poinformować, że w dniu 23 lutego 2018 został przekazany teren pod realizację zadania – Budowa obiektów małej architektury w ramach zadania pod nazwą „BIO PARK Doliny Ślęzy i Stawu Pilczyckiego” – Etap I – WBO 2016, nr 484.

Zarząd Zieleni Miejskiej zaprasza, w dniu 13.03.2018 roku o godzinie 9:00 na spotkanie w terenie w celu wskazania zakresu prac w drzewostanie. Miejsce spotkania, na parkingu koło ulicy Koszykarska 62.

Prace na tym wokół Stawu Pilczyckiego rozpocznie firma Retencja sp. z.o.o. W ramach zadanie zostaną przeprowadzone prace pielęgnacje w istniejącym drzewostanie, polegające na wykonaniu zabiegów sanitarnych – prześwietlających w koronie drzew. Zostaną także skrócone gałęzi kolidujących oraz będę usuwanie gałęzie suche i zagrażające bezpieczeństwu użytkowników parku. Zostanie również przeprowadzone częściowe oczyszczenie podszytu.

Wyżej wymienione zabiegi będą wykonywane zgodnie z wytycznymi Inspektorów. Zakres prac został określony w Projekcie Budowlanym „Budowa obiektów małej architektury na terenie „BIO PARK Doliny Ślęzy i Stawu Pilczyckiego” – WBO 2016, nr 484 – czytaj więcej.