Boże Narodzenie 2017

Zespoły Caritas działające przy parafiach na Pilczycach, Kozanowie oraz Popowicach zorganizowały pomoc świąteczną dla najuboższych oraz potrzebujących mieszkańców osiedli. W ramach pomocy Bożonarodzeniowej zostały przygotowane paczki żywnościowe, zorganizowano także upominki dla najmłodszych, a ubogie rodziny otrzymały talony na zakup żywności i artykułów gospodarstwa domowego.

W akcję włączyła się Rada Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn., która wspomagała działania zespołów Caritas zarówno osobowo jaki i finansowo jako współorganizator.