Szanowni Państwo !

Kończy się kolejna kadencja rad osiedli. W dniu 23 kwietnia 2017 r. będziemy wybierać nowych radnych na następną kadencję. Jest to właściwy moment, aby odpowiedzieć sobie na następujące pytania:                                                                                                                        1. Czym są rady osiedla?                                                                                                                       2. Jakie mają kompetencje?                                                                                                                    3. Na ile radni w mijającej kadencji wykorzystali swoje możliwości i ile zrobili dla dobra osiedla i jego mieszkańców?                                                                                                                 4. Jakie dodatkowe kompetencje można przekazać osiedlom zwiększając ich rolę w realizacji projektów miejskich na osiedlu. Jest to temat otwarty do dyskusji.

Sprawuję piątą kadencję mandat radnego Rady Miejskiej Wrocławia, trzecią kadencję przewodniczę Komisji Partycypacji Społecznej i Osiedli jestem też Przewodniczącym Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn i czuję się kompetentny odpowiedzieć Państwu na postawione pytania.

Rada Osiedla jest jednostką pomocniczą Gminy.

Chociaż posiada umiarkowane kompetencje, może wiele zrobić dla dobra osiedla i jego mieszkańców. Zależy to jednak od osób stanowiących skład rady. Operatywność, kreatywność, znajomość problemów osiedla, społecznikostwo, zaangażowanie, upór i determinacja to atrybuty dobrego radnego.

Radny sprawuje swój mandat społecznie.

Co mogą rady osiedla – jakie mają kompetencje?

 1. Rady osiedla jako jednostki pomocnicze miasta mają sygnalizować prezydentowi miasta i jego służbom problemy osiedla i jego mieszkańców. Rady osiedla uczestniczą w tworzeniu planu społeczno-gospodarczego miasta, składając wnioski dotyczące potrzeb osiedla. W oparciu o przyjęty plan społeczno-gospodarczy tworzy się budżet miasta.
 1. Rady osiedla, pracując w komisjach problemowych, współpracują ze środowiskiem lokalnym, ze szkołami, parafią, organizacjami społecznymi, spółdzielniami mieszkaniowymi i mieszkańcami podejmując wspólne działania w celu rozwiązania problemów występujących w osiedlu.
 1. Największym polem pracy rady osiedla są działania mające na celu integrację mieszkańców. Zadania w tej materii mogą realizować w oparciu subwencje pozostające w dyspozycji rady oraz środki pochodzące z grantów, które rada osiedla może pozyskać po złożeniu i przyjęciu wniosku do Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego o sfinansowanie zadania publicznego. Jakie zadania rady najczęściej podejmują? Są to festyny osiedlowe, kluby seniora, świetlice środowiskowe, chóry osiedlowe, spotkania opłatkowe, imprezy  mikołajowe i wiele innych imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

Jakiej wysokości środkami  dysponują wszystkie wrocławskie rady osiedla w roku 2017?

Razem 3 132 000 zł. Z czego:

– 1 820 000 zł. są to subwencje. Wysokość subwencji uzależniona od ilości mieszkańców na danym osiedlu. Są to kwoty od 21 320 zł  do 58 960 zł.

– 500 000 zł. na zadania remontowo-inwestycyjne

– 812 000 zł. na zadania społeczne

Co Rada Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. zrobiła w mijającej kadencji?

Działalność Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. VI Kadencji (2013-2017)

 1. Współorganizacja 5 Festynów Osiedlowych:
 • Z Okazji Dnia Dziecka – Stadion ul. Lotnicza, Pilczyce (2013)
 • Noc Świętojańska – Pilczyce (2013)
 • „Arka Dzieciom” – Parafia Św. Jadwigi Śląskiej Na Kozanowie (2015)
 • „Święto Popowic” Z Okazji Jubileuszu SML-W „Popowice” (2016)
 • Festyn Parafialny Na Kozanowie – Parafia Św. Jadwigi Śląskiej (2016)
 1. Organizacja 4 Wigilii dla osób samotnych i opuszczonych (2013-2016)
 2. Współorganizacja 12 Imprez Mikołajowych dla dzieci z osiedli Pilczyce, Kozanów i Popowice (2013-2016)
 3. Wspieranie Akcji Świątecznej Pomocy dla 3 Zespołów Caritas (Pilczyce, Kozanów i Popowice) – Boże Narodzenie (2013-2016), Wielkanoc (2014-2017)
 4. Współorganizacja różnego rodzaju konkursów oraz zawodów dla dzieci i młodzieży z osiedlowych placówek oświatowych: P-104, P-110, ZSP nr 7, SP- 3, ZS Nr 21, Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 7 , VI LO ( 2013-2017)
 5. Wspieranie działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – Neuromed, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Szkoła dla Uczniów z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym (2013-2017)
 6. Wspieranie działań na rzecz Klubów Seniora z osiedli Pilczyce, Kozanów oraz Popowice (2013-2017), Organizacja 2 spotkań dla środowisk Senioralnych z okazji Święta Niepodległości (2015-2016)
 7. Współorganizacja zawodów wędkarskich na Kozanowie oraz Popowicach, organizacja zawodów sportowych w warcabach stupolowych oraz w petanque (2014-2017)
 8. Organizacja obchodów X – lecia osiedlowego chóru „Piastuny”(2016) wspieranie działalności chóru, zakup części strojów ludowych
 9. Działania dot. przywrócenia starej trasy linii autobusowej nr 103
 10. Montaż sygnalizacji świetlnej przy ul. Popowickiej na wysokości „Biedronki”
 11. Działania dot. zagospodarowania „Stawu Pilczyckiego”, instalacji stacji rowerowej na Kozanowie, na prośbę RO zainstalowano oświetlenie przejścia dla pieszych na wysokości kościoła Św. Jadwigi a ul. Kolistą, zainstalowanie kontenerów na odpady przy ul. Warciańskiej, wykonanie napowietrzenia wody w „stawiku kozanowskim”, montaż oświetlenia ścieżki rowerowej i chodnika od kozanowskiej (pętli autobusowej)      do ul. Dzielnej oraz oświetlenia parkingu przy kościele Św. Jadwigi.
 12. Rada Osiedla Pilczyce – Kozanów Popowice Płn. złożyła w latach 2013-2016 siedemdziesiąt wniosków inwestycyjnych. Udało się zrealizować następujące zadania: remont chodnika ul. Górnicza ( zadanie w trakcie realizacji) oraz remont ul. Szklarskiej, wymiana okien w budynku Ośrodka Działań Społeczno – Kulturalnych „Piast” przy ul. Rękodzielniczej 1, remont sanitariatów w Przedszkolu nr 104 „Na Misiowej Polanie”, ul. Niedźwiedzia 28 /budynek B/.
 13. RO VI kadencji przyjęła 510 Wystosowała do różnych instytucji miejskich 215 pism, odbyła 46 sesji podczas których podjęto 230 uchwał. Zarząd Osiedla odbył 166 posiedzeń.

Było to możliwe dzięki zaangażowaniu większości niżej wymienionych radnych:

Prezydium Rady:

 1. Henryk Macała – przewodniczący Rady Osiedla ( okręg Pilczyce )
 2. Halina Czapnik – wiceprzewodnicząca Rady Osiedla ( Okręg Popowice )

Zarząd osiedla:

 1. Stanisław Zatoń – przewodniczący zarządu ( okręg Kozanów )
 2. Ryszard Kuzia – wiceprzewodniczący zarządu ( okręg Pilczyce )
 3. Ewa Garncarek-Zarzycka – sekretarz (okręg Popowice)
 4. Marcin Budzisz – skarbnik ( okręg Kozanów )
 5. Janina Chlebińska – członek zarządu ( okręg Kozanów)

oraz pozostałym członkom Rady Osiedla:

 1. Iwona Czarnecka – (okręg Popowice)
 2. Bożena Frączek – (okręg Kozanów)
 3. Wiesław Hormański – (okręg Popowice)
 4. Tomasz Kapłon – (okręg Popowice)
 5. Barbara Katarzyńska – (okręg Pilczyce)
 6. Rafał Kłosiński – (okręg Kozanów)
 7. Marek Lewicki – (okręg Kozanów)
 8. Marta Słowikowska – (okręg Popowice)
 9. Władysław Szopa – (okręg Kozanów)
 10. Agnieszka Ślipko – (okręg Kozanów)
 11. Grażyna Walczak – (okręg Kozanów)
 12. Leszek Wiśniewski – (okręg Pilczyce)
 13. Maciej Zegan – (okręg Kozanów)
 14. Jerzy Zieliński – (okręg Popowice)

W imieniu Państwa chciałbym serdecznie podziękować w/w Radnym za owocną współpracę, wsparcie, życzliwość i zrozumienie potrzeb mieszkańców. Jednocześnie życzę im dalszych sukcesów i satysfakcji w działalności społecznej.

 Przewodniczący Rady Osiedla

             Henryk Macała