Aby działania podczas zagrożenia powodziowego były sprawne, a przepływ informacji szybki, przy każdej radzie osiedla we Wrocławiu działają tzw. liderzy powodziowi. Osoby te mają głównie pośredniczyć w przekazywaniu informacji ze swojego terenu między miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego (CZK) a mieszkańcami. – Chodziło o to, byśmy się znali i na bieżąco wiedzieli co się dzieje – mówi Jerzy Weraksa, kierownik sekcji ds. Wrocławskiego Węzła Wodnego w CZK Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Wczoraj (czwartek 14 listopada) liderzy spotkali się wspólnie z przedstawicielami CZK aby liderzy poznali koncepcję współpracy CZK z Radami Osiedli na wypadek powodzi i poznali projekt ochrony przeciwpowodziowej miasta. – To spotkanie z liderami jest inauguracyjne, spotkania robocze planujemy na przełom grudzień-styczeń – mówi Weraksa. Robocze spotkania są planowane już w mniejszych grupach, ponieważ każda z Rad Osiedla ma inne problemy w razie zagrożenia powodziowego. – Wiosną chcemy przeprowadzić szkolenie dla wszystkich w terenie – dodaje Weraksa.

Rola pośredników między CZK a Radami Osiedla sprawdziła się w 2010 roku na Osobowicach. – Były znane numery telefonów, wiadomo było kto się czym zajmuje, miałam kontakty i orientację co należy robić, wiedzieliśmy jak zabezpieczyć wał na wysokości Osobowic, wiedzieliśmy świetnie w których miejscach puszczał wał a współpraca służb wyglądała wyśmienicie – wspomina Joanna Nawrot, przewodnicząca Rady Osiedla Osobowice-Rędzin i jednocześnie lider powodziowy na osiedlu. – Lider powodziowy to najlepsza rzecz jaka może być w chwili gdy jest zagrożenie, jest wiedza a wiedza daje dystans i więcej możliwości – dodaje Joanna Nawrot.

Liderem powodziowym  z ramienia Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. jest   Ryszard Kuzia – wiceprzewodniczący Zarządu.