Na prośbę Biura Projektu  „Przyjazny komputer” zamieszczamy informację o bezpłatnych szkoleniach komputerowych dla mieszkańców Wrocławia.

Kto jest adresatem  szkoleń:

  • osoby w wieku 25-64 lat,

  • osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub pracujące,

oraz spełniające min. jedno z poniższych kryteriów:

  • wykształcenie co najwyżej średnie i/lub

  • pozostające bez zatrudnienia powyżej 6 miesięcy i/lub

  •  w wieku 50+.

Korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL:

  • biegłość o obsłudze komputera,

  • wzrost szans na polskim i europejskim rynku pracy.

Obok ulotka informacyjna:  Bezpłatne szkolenia