Informujemy, że po pisemnych monitach do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta otrzymaliśmy decyzję o naprawie chodnika przy ul. Tkackiej  – odcinek od nr 67 do ul. Pilczyckiej. Naprawa zostanie przeprowadzona w terminie do końca kwietnia 2014 r., przy sprzyjających warunkach  atmosferycznych. Wiadomość z pewnością ucieszy rodziców spacerujących z wózkami dziecięcymi, oraz starszych mieszkańców, którym  pokonanie zapadniętego chodnika sprawiało wiele problemów.