Porządek sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. w dniu 05.03.2014 r.

1.Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.- ref. Henryk Macała

2.Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej sprawie.- ref. Henryk Macała

3.Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków dot. koncesji alkoholowych – ref. Przewodniczący Komisji

4. Propozycja uchwał zarządu i dyskusja – ref. Stanisław Zatoń

5. Wrocławski Budżet Obywatelski – inicjatywa obywatelska „Oświetlenie ul. Białowieskiej w kierunku portu” – ref. Tomasz Kapłon

6.Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania.-ref. Ewa Garncarek-Zarzycka

7.Wolne wnioski i zapytania radnych

Przewodniczący Rady Osiedla

       (-) Henryk Macała