Liczba obecnych Radnych na XXXVII sesji: 13.

  1. XXXVII sesję Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. rozpoczął Przewodniczący Rady p. Henryk Macała.
  2. Rada Osiedla podjęła jednogłośnie następujące uchwały:
  • Uchwałę nr XXXVII/183/16 w sprawie pozytywnej opinii na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży:                                                                                            sklep spożywczy, Wrocław, Pilczycka 140 – kolejne zezwolenie,
  • Uchwałę nr XXXVII/184 /16 przyjmującą sprawozdanie z organizacji festynu osiedlowego na Popowicach w dniu 11 czerwca 2016r. z okazji Dnia Dziecka i Święta Popowic. Uchwałę wraz ze szczegółowym sprawozdaniem złożono  do  WCRS.
  1. Na tym sesję zakończono. Termin pierwszej powakacyjnej sesji zostanie podany w późniejszym terminie drogą elektroniczną.

 

Protokołowała:                                                                                                                                      Ewa Garncarek-Zarzycka
Sekretarz