W dniu 15 stycznia 2014 roku o godz. 18.00 odbyła się kolejna sesja Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.

W trakcie obrad prowadzonych przez przewodniczącego Henryka Macałę Rada Osiedla zajęła się m.in. następującymi sprawami:

1. Przyjęto sprawozdanie z działalności Rady Osiedla w 2013 r. przedłożone przez Zarząd Osiedla.

2. Na wniosek Zarządu Osiedla przyjęto uchwałę w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2014 r.

3. Podjęto uchwałę w sprawie wysokości diet dla radnych osiedla w następujących wysokościach:

  • Przewodniczący Zarządu Osiedla           140 zł.
  • Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla  140 zł.
  • Sekretarz Osiedla                                      150 zł.
  • Skarbnik Osiedla                                       150 zł.
  • Członek Zarządu Osiedla                          90 zł.
  • Wiceprzewodniczący Rady Osiedla        90 zł.
  • Przewodniczący Komisji                           25 zł.
  • Radni                                                            20 zł

4. Pozytywnie zaopiniowano wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w sklepie Biedronka przy ul. Kozanowskiej 2

5. Przyjęto sprawozdanie z organizacji imprez mikołajkowych dla dzieci w grudniu 2013 r..

6. Przyjęto sprawozdanie z organizacji wieczerzy wigilijnej dla osób samotnych w dniu 22 grudnia 2013 r. .

7.  Przedyskutowano temat rozpropagowania wśród mieszkańców zasad udziału w programie Wrocławski Budżet Obywatelski 2014.