Kontakt

Rada Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. Siedziba: ul. Rękodzielnicza 1 (wejście do ul. Murarskiej) 54-135 Wrocław e-mail: pilczyce@osiedla.wroclaw.pl Przewodniczący Zarządu Osiedla Konrad Postawa Wi­ce­prze­wod­ni­czący Za­rządu Osiedla Krzysztof Chudy Przewodniczący Rady ...