Tablica ogłoszeń RO

Komunikacja z mieszkańcami

Szanowni Państwo, Rada Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. otrzymała dwie tablice ogłoszeniowe, które są ustawione przed ODSK „Piast” przy ul. Rękodzielniczej 1. Mamy nadzieję, że dzięki temu poprawi się komunikacja między mieszkańcami Rasą Osiedla.

Kontakt

Rada Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. Przewodniczący Zarządu Osiedla Stanisław Zatoń Wi­ce­prze­wod­ni­czący Za­rządu Osiedla Władysław Szopa – tel. 605 189 065 Przewodniczący Rady Osiedla Henryk Macała – tel. 602 382 139 Wiceprzewodniczący Rady Osiedla Józef Bidziń...