Kontakt

Rada Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. Przewodniczący Zarządu Osiedla Stanisław Zatoń – tel. 502 202 576 Wi­ce­prze­wod­ni­czący Za­rządu Osiedla Władysław Szopa – tel. 605 189 065 Przewodniczący Rady Osiedla Henryk Macała – tel. 602 382 139 Wiceprzewodniczący Rady Osi...