Listy obecności 2024

Obecność Radnych na sesjach Rady Osiedla Obecność Członków Zarządu na zebraniach Zarządu Osiedla

Listy obecności 2023

Obecność Radnych na sesjach Rady Osiedla Obecność Członków Zarządu na zebraniach Zarządu Osiedla

Listy obecności 2021/2022

Obecność Radnych na sesjach Rady Osiedla Obecność Członków Zarządu na zebraniach Zarządu Osiedla