Radni do spraw cyfryzacji

W czwartek 22 marca 2018 odbyło się pierwsze spotkanie grupy Radnych do spraw cyfryzacji. Inicjatorem spotkania była Martyna Wilk z Rady Osiedla Powstańców Śląskich. Pomysł powołania do życia grupy Radnych do spraw cyfryzacji narodził się na jednym z posiedzeń Grupy Dialogu Społecznego ds. technologii obywatelskich.

Na pierwszym roboczym spotkaniu pojawiło się siedem osób związanych z różnymi Radami Osiedla, rozsianymi po całym Wrocławiu. Na początek zauważyliśmy, że same Rady Osiedli mają poważne problemy z komunikacją między sobą. Wynika to z jednej strony z braku odpowiedniej technologii np. wspólnego centrum komunikacyjnego lub serwisu informacyjnego. Z drugiej strony problemem jest brak wiedzy informatycznej samych radnych.

Pierwszym krokiem, jaki chcemy zrobić w stronę poprawy komunikacji będzie założenie kanału na Facebook-u, co pozwoli nam na informowanie się o ważnych i ciekawych wydarzeniach, oraz mamy nadzieję, że da nam także możliwość dotarcia do szerszego grona zainteresowanych. Kolejnym krokiem będzie znalezienie osoby kontaktowej w każdej Radzie Osiedla, osoba taka będzie niejako łącznikiem między naszą grupą a resztą rady.

Działania takie pozwolą nam na stworzenie wspólnych projektów np. kursów, warsztatów, spotkań, wyjazdów. Będziemy mieli również możliwość korzystania ze wspólnej bazy sprzętowej oraz ludzkiej – wolontariusze, co mamy nadzieje ożywi relację Rad Osiedli z mieszkańcami.

Na spotkaniu obecni byli:

  • Martyna Wilk – Rada Osiedla Powstańców Śląskich
  • Agnieszka Kubit – Rada Osiedla Biskupin – Sępolno – Bartoszowice – Dąbie
  • Henryk Koczan – Rada Osiedla Ołbin
  • Paweł Daroch – Rada Osiedla Jagodno
  • Krzysztof Zalewski – Rada Osiedla Zacisze – Zalesie – Szczytniki
  • Konrad Postawa – Rada Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn.
  • Łukasz Tatys – Rada Osiedla Tarnogaj