Rada Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. na wniosek zaniepokojonych mieszkańców osiedla Popowice, zwróciła się do Prezydenta Miasta Wrocławia – Rafała Dutkiewicza z prośbą o wyjaśnienie przyczyny zasypywania przeciwpowodziowego zbiornika retencyjnego u zbiegu ulic Popowickiej i Białowieskiej.

Pismo ws. zbiornika przeciwpowodziowego
Kliknij dokument, aby powiększyć

Zbiornik ten jest ważnym elementem systemu przeciwpowodziowego, który pełni funkcję zbiornika wody deszczowej odprowadzanej z kanalizacji osiedli: Popowice, Gądów Mały, Godów Lotnisko oraz z okolic ulicy Wejherowskiej. Za pośrednictwem tego zbiornika zebrane wody deszczowe odprowadzane są do Odry.

Cały czas monitorujemy sprawę i z niecierpliwością czekamy na odpowiedź Prezydenta Miasta Wrocławia. Będziemy na bieżąco informowali mieszkańców osiedli o naszych ustaleniach. Mamy nadzieję, że zostaniemy poinformowani o działaniach jakie podjął właściciel terenu, by odprowadzić wodę deszczową z ww. osiedli.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią pisma jakie Rada Osiedla wysłała do Prezydenta Miasta Wrocławia – Rafała Dutkiewicza oraz do zapoznania się z Protokołem z posiedzenia VIII sesji Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. z dniu 24 stycznia 2018r, na którym Rada Osiedla poruszała temat zbiornika retencyjnego na Popowicach.

Otrzymaliśmy odpowiedź od wiceprezydenta Wrocławia – Wojciech Adamski w sprawie zasypywania zbiornika retencyjnego na Popowicach. Służby MPWiK S.A. w dniu 23 stycznia 2018 przeprowadziły rozpoznanie, które potwierdziło częściowe zasypanie kanału deszczowego DN600 oraz otwartego odcinka rowu melioracyjnego. W dniu 24 stycznia 2018 deweloper VANTAGE DEVELOPMENT S.A został wezwany do natychmiastowego przywrócenia drożności wylotu deszczowego i rowu melioracyjnego.

Dewelopery wyjaśnił, że uszkodzenia powstały podczas prac mających na celu wyrównanie tereny pod ustawienie ogrodzenia. Ostatecznie w dniu 2 lutego zakończono prace mające na celu usunięcie powstałych uszkodzeń. Więcej informacji znajdą Państwo w piśmie WBZ-CZK-SOP.5544.3.2018.

Poniżej kilka zdjęć z terenu zbiornika

Popowice zbiornik 1 Popowice zbiornik 2 Popowice zbiornik 3 Popowice zbiornik 4 Popowice zbiornik 5 Popowice zbiornik 6 Popowice zbiornik 7