Grupa Dialogu Społecznego

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu Grupy Dialogu Społecznego ds. Technologii Obywatelskich. Celem spotkania jest debata nad wykorzystaniem szeroko pojętych technologii obywatelskich (narzędzi informatycznych, aplikacji i mediów społecznościowych, wspierających samorząd w pełnieniu funkcji publicznych) do poprawy komunikacji między mieszkańcami a władzami miasta.

Na spotkaniu będziemy rozmawiać między innymi o projekcie „Pogotowia komputerowego” dla Seniorów, a także o aplikacjach mobilnych przydatnych dla mieszkańców Wrocławia. Porozmawiamy także o projekcie CoSIE, który realizowany jest na Popowicach w ramach programu Unii Europejskiej Horyzont 2020, pod nazwą „Laboratorium Popowice„.

Miejsce spotkania: Siedziba Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. ul. Rękodzielnicza 1
Termin: 04 kwiecień 2018 w godzinach 14:00 – 16:00

Agenda:
14.00 – 14.15 – Przedstawienie gospodarza spotkania, czyli Stowarzyszenia Animatorów Kultury, Sportu Masowego, Rekreacji oraz Profilaktyki Zdrowotnej, Non In Solo Pane Vidit Homo – Jolanta Macała

14.15 – 14.45 – Prezentacja projektu „Laboratorium Popowice” – dr hab. Aldona Święcka, Uniwersytet Wrocławski oraz Marek Ferenc i Jerzy Lech, Fundacja Aktywny Senior. Celem projektu jest stworzenie koncepcji i wypracowanie modelu współdecydowania przez mieszkańców o przestrzeniach osiedla Popowice

14.45- 15.00 Roboedu.pl – prezentacja aplikacji dla rodziców – Konrad Jurga, Centrum Rozwoju Projektów Informatycznych Sp. z o.o.

15.00 – 16.00 – Dyskusja na temat technologii obywatelskich