Grupa Dialogu Społecznego na Pilczycach

Szanowni Państwo w dniu 4 kwietnia 2018 w siedzibie Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. odbyło się spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. Technologii Obywatelskich. Frekwencja na spotkaniu była wyjątkowo wysoka i tym razem w Siedzibie Rady pojawiły się 24 osoby zainteresowane tematem technologii obywatelskich.

Głównym tematem spotkania był projekt „Pogotowia komputerowego”, które ma być impulsem do podniesienia kwalifikacji cyfrowych mieszkańców Wrocławia. W majcher projektu w filiach Biblioteki Publicznej na terenie Wrocławia, odbywać się będą dyżury informatyków oraz wolontariuszy. Mieszkańcy będą mogli za darmo skorzystać z pomocy specjalisty w zakresie obsługi komputera, tableta, smartfona. Wrocławianie będą mogli dowiedzieć się jak założyć pocztę elektroniczną, konto na Facebook-u i poznają odpowiedzi na wszystkie swoje pytania. Pilotażowy projekt ma ruszyć jesienią 2018 roku.

Drugim ważnym tematem poruszanym na spotkaniu była komunikacja między mieszkańcami osiedli w szczególności komunikacja na Popowicach, co jest związane z realizacją projektu unijnego CoSIE. W ramach którego realizowany będzie lokalny projekt „Laboratorium Popowice” – www.propolab.f-as.pl

Fundacja Aktywny Senior oraz Uniwersytet Wrocławski, chcą wraz z mieszkańcami zaprojektować wspólną przestrzeń mieszkaniową. W ramach projektu mają powstać wspólnoty sąsiedzkie, które pozwolą na zacieśnienie więzi społecznych oraz zmienią Popowice w przyjemne miejsce do mieszkania i spędzania wolnego czasu.