Przypominamy, że za kilka dni rozpocznie się głosowanie na projekty zgłaszane do realizacji  w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Głosować będzie można od 30 września do 10 października na stronie internetowej www.wroclaw.pl/wbo   lub za pomocą karty do głosowania (głosuje się na 4 projekty: 1 x do 250 tys, 1 x do 750 tys, oraz dwa ogólnomiejskie projekty do 1 mln , głosują osoby które ukończyły 16 rok życia )

Rada Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.  zachęca do głosowania na projekty nr 504 i  nr 484,  które dotyczą naszego najbliższego otoczenia. Poniżej przedstawiamy krótki opis rekomendowanych projektów.

Projekt nr 504: „Zdrowo, bezpiecznie i wesoło dla dzieci i młodzieży na Kozanowie i Pilczycach”

W tym roku trzy szkoły ( ZSP 21 ul. Ignuta , VI LO ul Hutnicza oraz nasza Szkoła Podstawowa  nr 19 przy ul. Koszykarskiej ) połączyły swoje siły i razem walczą w jednym projekcie o powstanie inwestycji przydatnych uczniom, jak  również mieszkańcom osiedla. Do kwoty 750 tys. zł ma powstać ogólnodostępna infrastruktura :
–  plac sportowy przy ul. Koszykarskiej (na terenie szkoły) na którym nasze pociechy będą mogły miedzy sobą rywalizować, bawiąc się i ćwicząc jednocześnie – urządzenia będą dostosowane do dzieci klas podstawowych
– boisko do siatkówki przy ul. Hutniczej  – na terenie Kozanowa i Pilczyc nie ma podobnego ogólnodostępnego obiektu a ta dyscyplina sportowa cieszy się wielką popularnością wśród młodzieży i dorosłych
– integracyjny plac zabaw przy ul. Ignuta  – pamiętamy o dzieciach które z powodów niepełnosprawności nie mogą korzystać z tradycyjnych placów zabaw – wreszcie będą miały taką szansę
–  wnioskowano również o kilkanaście miejsc postojowych przy SP nr 19 od ul. Koszykarskiej, ale na tą chwilę nie jest jasne czy urzędnicy wyraża ostatecznie zgodę na ich postawienie w ramach projektu

Projekt nr 484: „Bio Park Doliny Ślezy i Stawu Pilczyckiego”

W tym projekcie do kwoty 250 tys. zł wnioskodawcy chcą aby zadbano wreszcie o teren Stawu Pilczyckiego oraz przyległych terenów leśnych:
– zostanie poprawiony stan brzegów stawu , wyrównana otaczająca go ścieżka, zadbane wewnętrzne dróżki i polany silnie zarastane przez inwazyjne gatunki roślin.
– wnioskowano o ustawianie koszy na śmieci, utworzenie ścieżki edukacyjnej, uregulowanie pasa drzew wokół stawu oraz wyznaczenie bezpiecznego miejsca na ognisko.
W zeszłym roku podobny lecz znacząco większy projekt z budżetem 2 mln zł zdobył wśród mieszkańców uznanie i 3000 głosów jednak przegrał z innymi projektami.