W dniu 19 sierpnia 2013 r. Zarząd Osiedla podjął uchwałę w sprawie przekazania do ZOJM 30 kart zadań inwestycyjnych proponowanych przez radnych do realizacji w ramach budżetu miasta Wrocławia w 2014 roku. Złożenie w/w wniosków niestety nie oznacza, że wszystkie te inwestycje zostaną zrealizowane. Prawdopodobnie tylko 2-3 zadania będą wykonane, podobnie jak to miało miejsce w latach ubiegłych.

Zgodnie z obowiązującą procedurą, wszystkie propozycje po dokonaniu ich wstępnej analizy przez Wydział Inżynierii Miejskiej zostaną przekazane za pośrednictwem ZOJM do Wydziału Budżetu Urzędu Miejskiego Wrocławia, a następnie poddane ocenie przez merytoryczne jednostki organizacyjne Gminy pod kątem możliwości ich ujęcia w ramach budżetu Miasta. Poniżej tematy złożonych wniosków inwestycyjnych:

 • Zagospodarowanie terenów zielonych wokół stawu na Pilczycach.
 • Budowa miejsc parkingowych w okolicach ul. Rękodzielniczej, Murarskiej i Koszykarskiej.
 • Kontynuacja przebudowy i modernizacji ul. Szklarskiej.
 • Ocieplenie elewacji, oraz remont dachu budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 przy ul. Koszykarskiej.
 • Utwardzenie i odwodnienie łącznika miedzy ulicami Murarską i Koszykarską.
 • Naprawa ogrodzenia i nawierzchni, oraz wyposażenie placu zabaw dla dzieci na terenie ZSP nr 7 przy ul. Koszykarskiej.
 • Naprawa chodnika przy ul. Górniczej.
 • Naprawa chodnika przy ul. Tkackiej.
 • Odgrodzenie ścieżki rowerowej od torowiska tramwaju przy ul. Pilczyckiej (od ul. Pałuckiej do ul. Gwareckiej).
 • Wykonanie robót dekarskich na budynku przy ul. Rękodzielniczej 1 będącego w zarządzie Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.
 • Zagospodarowanie parku przy ul. Popowickiej.
 • Naprawa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Białowieskiej i Rysiej.
 • Oświetlenie przejścia miedzy kortem tenisowym a żłobkiem graniczącym z ul. Białowieską
 • Utwardzenie kostka betonową miejsc postojowych przy ul. Rysiej.
 • Remont zatok parkingowych przy ul. Bobrzej.
 • Budowa minisiłowni na Popowicach (szczegółowa lokalizacja do uzgodnienia).
 • Remont chodników przy ul. Rysiej.
 • Budowa domu kultury przy u. Legnickiej.
 • Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Wejherowskiej (od ul. Legnickiej do ul. Popowickiej).
 • Wykonanie oświetlenia wokół stawu przy ul. Połbina.
 • Wykonanie nowej nawierzchni drogi wzdłuż budynków mieszkalnych przy ul. Dzielnej.
 • Budowa łącznika między budynkami A i B Przedszkola nr 104 przy ul. Niedźwiedziej.
 • Remont chodnika przy ul. Niedźwiedziej
 • Przebudowa ogrodzenia wokół Przedszkola nr 104 przy. ul. Niedźwiedziej.
 • Docieplenie budynku  i naprawa elewacji SP nr 3 przy ul. Bobrzej.
 • Wymiana nawierzchni wokół budynku SP nr 3 przy ul. Bobrzej.
 • Wykoanie progów spowalniających przy ul. Jeleniej.
 • Remont nawierzchni ul. Bobrzańskiej.
 • Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej w rejonie ul. Gołężyckiej, Modrej, Kolistej i Pilczyckiej na boisko sportowe.
 • Budowa krytej pływalni przy ul Pałuckiej.