Zarząd - ikona

Zarząd Rady Osiedla

Zarząd jest organem wykonawczym Rady Osiedla. Do wyłącznych zadań Zarządu należą między innymi poniższe punkty: