Listy obecności 2024

Obecność Radnych na sesjach Rady Osiedla Obecność Członków Zarządu na zebraniach Zarządu Osiedla

Listy obecności 2023

Obecność Radnych na sesjach Rady Osiedla Obecność Członków Zarządu na zebraniach Zarządu Osiedla
Dokumenty

Protokół z V sesji Rady Osiedla z dnia 16 marca 2022 r.

Protokół z posiedzenia V sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. w dniu 16 marca 2022 r. V sesja odbyła się się w ODSK „PIAST” przy ul. Rękodzielniczej 1, trwała od godziny 18:00 do 20:30. Sesja została zwołana na podstawie §16 Załącznika do uchwały nr XIII/420/03 Rady Mi...

Listy obecności 2021/2022

Obecność Radnych na sesjach Rady Osiedla Obecność Członków Zarządu na zebraniach Zarządu Osiedla
Zdjęcie Radnych Osiedlowych w Ratuszu

Protokół z I sesji Rady Osiedla z dnia 5 listopada 2021 r.

Protokół z posiedzenia I sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. w dniu 5 listopada 2021 r. I sesja Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. przebiegała wg następującego harmonogramu obrad: Zaplanowano następujący porządek posiedzenia: Otwarcie sesji. Wręczenie z...