Wydział Środowiska i Rolnictwa UM Wrocławia informuje, że w tym roku ponownie realizuje program udostępniania mieszkańcom kompostowników. Zakupionych będzie 190 kompostowników, które przekaże tak jak w ubiegłym roku mieszkańcom Wrocławia i placówkom oświatowym.Wnioski o użyczenie kompostowników można składać już od dziś w siedzibie Wydziału Środowiska i Rolnictwa, ul. Bogusławskiego 8,10, 50-031 Wrocław, pok 403, (o użyczeniu kompostownika, będzie decydowała kolejność zgłoszeń). Szczegóły dotyczące programu oraz wniosek o udostępnienie kompostownika, wzór umowy o użyczenie kompostownika, wzór sprawozdania o ilości odpadów poddanych kompostowaniu znajduje się poniżej do pobrania:

Informacja o programie

Wniosek o użyczenie kompostownika

Użyczenie umowa projekt

oświadczenie

Sprawozdanie o ilosci kompostowanych odpadów 2013