W dniu 23.09.2013 r. do Zarządu Osiedla wpłynęło pismo z Wydziału Inżynierii Miejskiej UM Wrocławia, z prośbą o zaopiniowanie wniosku SML-W „Energetyk” w sprawie wprowadzenia strefy uspokojonego ruchu na ul. Sielskiej. Powyższa zmiana w organizacji ruchu ma poprawić bezpieczeństwo ruchu w tym rejonie.  Po konsultacjach przeprowadzonych z mieszkańcami  i Administracją  SML-W „Energetyk”, Zarząd  i Rada Osiedla pozytywnie zaopiniowały wniosek, wyznaczając jednocześnie strefę ruchu uspokojonego na całej długości ul. Sielskiej ( kolor żółty na mapce).  Teraz oczekujemy na podjęcie stosownych działań ze strony Wydziału Inżynierii Miejskiej.