W dniu 3 września 2013 r. Prezydent Wrocławia wydał zarzadzenie nr 8463/13  w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy, w formie świadczenia rzeczowego. Poniżej prezentujemy pełny tekst dokumentu w formie pliku pdf.

Zarządzenie Prezydenta nr 8463/13