Na prośbę mieszkańców osiedla  zamieszczamy  informację nt. działań podjętych przez Radę Osiedla – korespondencję z  Wydziałem Transportu UM Wrocławia (w porządku chronologicznym)  w sprawie zmiany trasy autobusu linii 103.

1. W dniu 05.02.2014 r. do Rady Osiedla wpływa pismo od Dyrektora Wydziału Transportu UM Wrocławia Pana Marka Czuryło w sprawie wydania opinii dotyczącej przebiegu trasy autobusu linii 103

WT30-01-2014

2. W odpowiedzi na pismo Wydziału Transportu UM,  Rada Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. podejmuje w dniu 5 lutego 2014 r. Uchwałę nr IX/59/14 w której negatywnie opiniuje proponowaną zmianę trasy autobusu linii 103.

UchwałaRO5-02-2014

Na skutek podjętej uchwały nie dochodzi do zmiany trasy autobusu linii 103.

3.  W styczniu 2015 r. tj. po upływie roku do Rady Osiedla ponownie wpływa pismo z Wydziału Transportu dotyczące zaopiniowania planowanych zmian w organizacji komunikacji zbiorowej liniami autobusowymi na osiedlu.

4. W odpowiedzi na pismo Wydziału Transportu  Rada Osiedla podejmuje w dniu 4 lutego 2015 r. uchwałę nr XX/114/15 .

UchwałaRO4-02-2015

Jednocześnie Rada Osiedla upoważnia Przewodniczącego Zarządu Osiedla p. Stanisława Zatonia i radnego Marka Lewickiego do podejmowania działań w imieniu Rady Osiedla zmierzających do utrzymania autobusu linii 103 na dotychczasowej trasie lub skierowania na nią autobusu linii 102.

5. W dniu 16.02.2015 roku  Rada Osiedla otrzymuje przesłane do  jej wiadomości pismo Rady Osiedla Maślice pozytywnie opiniujące planowane zmiany w komunikacji autobusowej.

ROMaslice

6.  W dniu 13.03.2015 r. Rada Osiedla składa w Wydziale Transportu UM pismo  poparte przez przedstawicieli instytucji użyteczności publicznej znajdujących się na likwidowanej trasie przejazdu autobusu linii 103 , tj.  Z-cę Komendanta Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna, Kierownika Ośrodka Opieki Zdrowotnej i Rechabilitacji „CELMED”  oraz Ośrodek Dziecięcych Porażeń Mózgowych „PUCHATEK”.

RO10-03-2015

7. W dniu 30.03.2015 r.  Rada Osiedla otrzymuje zamieszczona niżej odpowiedź od Dyrektora Wydziału Transportu UM

WT25-03-2015_0001WT25-03-2015_0002

8. W związku z niewyczerpującą i zawierająca nieścisłości odpowiedzią Dyrektora Wydziału Transportu UM, radny Marek Lewicki w imieniu Rady Osiedla kieruje pismo z prośba o udzielenie wyjaśnień.

9. W dniu 27.04.2015 r. do Rady Osiedla wpływa odpowiedź od Z-cy Dyrektora Wydziału Transportu na w/w pismo.

WT14-04-2015_0001WT14-04-2015_0002

 

 

Informujemy, że w dalszym ciągu są prowadzone negocjacje w sprawie przywrócenia linii 103 na dawną trasę lub skierowania na nią autobusu linii 102 lub 104.

Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla                                                                                                 Ryszard Kuzia