Konsultacje Społeczne

Drodzy mieszkańcy, mamy okazję realnie zmienić nasze osiedle, czyli Pilczyce, Kozanów i Popowice Płn. poprzez wskazanie inwestycji jakie miasto ma wykonać w latach 2020 – 2021 na tym terenie. Do dyspozycji mamy kwotę 1 457 185,38 zł, co daje realne możliwości inwestycyjne.

Na czym polega? W skrócie każde osiedle w ramach budżetu miasta otrzyma możność zadysponowania określonej puli środków, z przeznaczeniem na realizację wybranych projektów inwestycyjnych. Będzie można ubiegać się o realizację „drobnych”, ale potrzebnych inwestycji na terenie osiedla. Bardzo istotnym w tym przypadku będzie głos i wola mieszkańców. Dlatego też zapraszamy Państwa na Konsultacje Społeczne, które odbędą się dnia 28 października 2019 o godzinie 17:00 w Ośrodku Działań Społeczno-Kulturalnych „Piast”, przy ul. Rękodzielnicza 1.

Fundusz osiedlowy powstał z inicjatywy Prezydenta Jacka Sutryka, jako narzędzie umożliwiające skuteczne działanie osiedli poprzez inwestycje służące mieszkańcom w podnoszeniu jakości życia w miejscu ich zamieszkiwania.

Harmonogram działań Rady Osiedla w związku z Funduszem Osiedlowym:

  1. Zgłaszanie wniosków przez Radnych (14.10.19).
  2. Posiedzenie Rady Osiedla – omówienie zgłoszonych wniosków (23.10.19).
  3. Konsultacje społeczne dotyczące zgłoszonych wniosków z możliwością uzupełnienia wniosków zgłaszanych przez mieszkańców (28.10.19).
  4. Posiedzenie Rady Osiedla i uchwała zatwierdzająca listę projektów zweryfikowanych przez zarząd uwzględniających katalog zadań gminy wraz z ich zakresem przedmiotowym i kosztowym oraz uchwała upoważniająca przewodniczącego zarządu do reprezentowania Rady Osiedla w tej sprawie (06.11.19).
  5. Przygotowanie wniosków zgłoszeniowych z wykorzystaniem wzoru formularza zgłoszeniowego (20.11.19).
  6. Złożenie wniosków (29.11.19).

Każdy mieszkaniec Pilczyc, Kozanowa i Popowic Płn. ma możliwość zgłoszenia projektu, który według niego powinien być zrealizowany w ramach Funduszu Osiedlowego. Każdy zostanie wysłuchany i każdy projekt zostanie zapisany w protokole Konsultacji Społecznych. Należy jednak pamiętać, że obowiązują nas pewne prawa, zasady i procedury, które określają jakie inwestycje można realizować w danym miejscu i nie wszystkie pomysły będziemy w stanie wdrożyć. Jeśli jakiś pomysł nie zostanie zrealizowany – nie przepadnie. Posłuży jako podstawa do stworzenia projektów Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.

Konsultacje Społeczne odbędą się dnia 28 października 2019 o godzinie 17:00 w Ośrodku Działań Społeczno-Kulturalnych „Piast”, ul. Rękodzielnicza 1.

Projekty można zgłaszać osobiście na konsultacjach, poprzez Radnych Osiedlowych lub mailowo pod adresem pilczyce@osiedla.wroclaw.pl. Projekty prosimy zgłaszać w formie krótkiego opisu zawierającego nazwę pomysłu, opis realizacji zadania i ewentualnie mapkę lub fotografię jako załącznik.

Więcej informacji na stronie www.wroclaw.pl/rozmawia/fundusz-osiedlowy