Notatka z konsultacji

Notatka z przebiegu odbytych konsultacji w ramach Funduszu Osiedlowego Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.

Konsultacje społeczne, których celem było złożenie i skonsultowanie z mieszkańcami Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. proponowanych inwestycji w ramach Funduszu Osiedlowego w latach 2020-2021 przebiegały dwuetapowo.

Informacja nt. rozpoczęcia konsultacji została podana do wiadomości publicznej w dniu 07.10.2019r. i opublikowana na stronie internetowej Rady Osiedla www.radaosiedla29.pl oraz na Facebook-u, a także wywieszona w wersji papierowej w gablocie osiedlowej. Konsultacje oficjalnie rozpoczęły się w dniu 18.10.2019r., a zakończyły się w dniu 28.10 2019r.

Pierwszy etap to zbieranie propozycji zadań składanych przez radnych i mieszkańców Osiedla. Ta forma to przede wszystkim gromadzenie pomysłów, które były składane w wersji papierowej (osobiście składane w siedzibie Rady Osiedla) i elektronicznie na adres pilczyce@osiedla.wroclaw.pl.

Drugim etapem konsultacji z mieszkańcami było spotkanie w siedzibie Rady Osiedla w dniu 28.10.2019r. (ODSK „Piast”), mające na celu przedstawienie zebranym katalogu zadań zaproponowanych do realizacji w ramach Funduszu Osiedlowego i zebranie opinii mieszkańców na temat tychże propozycji. Podczas spotkania mieszkańcy mogli również zgłaszać nowe wnioski.

Do Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. wpłynęły następujące propozycje zadań:

 1. Wykonanie miejsc postojowych z płyt ażurowych typu YOMB przy ul. Koszykarskiej o długości 30m (10-12 miejsc do parkowania).
 2. Oświetlenie wokół stawu na Kozanowie . Montaż ok. 18 lamp.
 3. Oświetlenie wokół ciągu pieszo – jezdnego od obwodnicy Kozanowskiej do dawnej przeprawy promowej przez rz. Odrę. Montaż ławek dla spacerowiczów. Montaż ok. 12 lamp.
 4. Oczyszczenie z szuwarów stawu na Kozanowie.
 5. Nieodpłatny, niekomercyjny, ogólnodostępny parking dla mieszkańców przy ul. Rysiej.
 6. Remont dachów Przedszkola nr 104 „Na Misiowej Polanie”(obydwa budynki) przy ul. Niedźwiedziej 26-28.
 7. Budowa i wyposażenie placówki ratowniczo-rehabilitacyjnej dla zwierząt wolno żyjących, prowadzącej działania edukacyjno-warsztatowe w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska na trenie Popowic.
 8. Kontener pod Mini Centrum Aktywności Lokalnej, ul. Wejherowska 19.
 9. Remont chodnika, ul. Niedźwiedzia.
 10. Podjazd dla osób niepełnosprawnych i wózków z dziećmi na tarasy przy ul. Dokerskiej 30-32.
 11. Plac zabaw na dawnym boisku pomiędzy blokami przy ul. Pilczyckiej 97-123.
 12. Nasadzenie drzew na odcinku od skrzyżowania Wejherowska/Popowicka do wiaduktu kolejowego przy stacji „Wrocław –Popowice”.
 13. Wymiana elewacji SP nr 5, ul. Jelenia 7.
 14. Zagospodarowanie obszaru pod zielony skwer pomiędzy ul. Hutniczą i Koszykarską.
 15. Wydzielenie chodnika dla pieszych od strony ul. Dokerskiej w stronę P-150, ZS nr 21 oraz Żłobka nr 5.
 16. Nasadzenie żywopłotu wzdłuż linii tramwajowej nr 31 – oddzielenie ścieżki rowerowej od torów tramwajowych, ul. Pilczycka.
 17. Wykonanie z płyt ażurowych typu YOMB łącznika pomiędzy ul. Koszykarska –Koszykarska (35 m długości) oraz Koszykarska – Murarska (75m długości).
 18. Wykonanie dojazdu do garaży od strony ul. Papierniczej.
 19. Wykonanie progów spowalniających ruch na ul. Murarskiej.
 20. Poprawa organizacji ruchu samochodów wokół trzech placówek na Kozanowie i Pilczycach: SP nr 33, ZS nr 21 i ZSP nr 7. Projekt pt.„Bezpieczny uczeń – spokojny rodzic”. Budowa progów zwalniających, zatok samochodowych, wygrodzenie stref wokół przejść oraz ich doświetlenie.
 21. Budowa szkolnych ogrodów edukacyjnych „EduOgród” na Kozanowie i Pilczycach. Budowa progów zwalniających, zatok samochodowych, wygrodzenie stref wokół przejść oraz ich doświetlenie.
 22. Doświetlenie centrum aktywności fizycznej w pobliżu ZS nr 21 na Kozanowie. Oświetlenie nowo powstałego centrum aktywności fizycznej oraz instalacja monitoringu wizyjnego w celu bezpiecznego spędzania czasu w tym miejscu wieczorami.
 23. Umieszczenie tablic informacyjnych o zakazie karmienia ptaków dookoła Stawu Pilczyckiego.
 24. „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na Pilczycach i Kozanowie. Ulice: Rękodzielnicza, Papiernicza i Pilczycka. Budowa progów zwalniających oraz przyulicznych miejsc postojowych lub parkingów terenowych otwartych, słupki ograniczające parkowanie.
 25. „Kontynuacja inwestycji na terenie lasku przy ul. Mącznej (Bio Park Doliny Ślęzy i Stawu Pilczyckiego). Wymiana podłoża ścieżek głównych na mączkę kostną, rekultywacja przedeptów i otwarcia terenowe, budowa 2 palenisk wraz z siedziskami.

Rada Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. dokona weryfikacji przedstawionych wyżej wniosków, podejmując w tej sprawie stosowną uchwałę.

Sporządziła:
Ewa Garncarek-Zarzycka – sekretarz.