Fundusz Osiedlowy - ankieta

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej projektów zgłoszonych w ramach Funduszu Osiedlowego. Na tej podstawie będziemy mogli ustalić priorytety wykonywanych działań.

Ankieta dotycząca kolejności realizacji projektów zgłoszonych w ramach Funduszu Osiedlowego

Oto 25 projektów, które wpłynęły do Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. Projekty te dotyczą inwestycji w ramach Funduszu Osiedlowego na lata 2020 – 2021. Mamy do rozdysponowania 1,45 mln zł na wybrane projekty. Prosimy więc o wybranie kilku projektów mieszczących się w tej kwocie. Ankieta ma pomóc radnym zdecydować, które projekty są najbardziej potrzebne. Czekamy na Państwa głosy. Można zaznaczyć kilka projektów, o ile ich realizacja mieści się w budżecie.

Z jakiego jesteś osiedla?

 • Pilczyce
 • Kozanów
 • Popowice Płn.

Projekty z Pilczyc i Kozanowa
Zdecydowaliśmy się na połączenie tych osiedli z uwagi na brak wyraźnych granic administracyjnych oraz wiele wspólnych pomysłów.

 1. PROJEKT PT. „BEZPIECZNY UCZEŃ – SPOKOJNY RODZIC” (Poprawa organizacji ruchu samochodów wokół trzech placówek na Kozanowie i Pilczycach: SP nr 33 ul. Kolista, ZS nr 21ul. Ignuta i ZSP nr 7 ul. Koszykarska.) – 400 000 zł
 2. BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM NA PILCZYCACH I KOZANOWIE (Oświetlenie przejść dla pieszych, progi spowalniające na Tkackiej, Murarskiej i Koszykarskiej, dodatkowe miejsca postojowe na Rękodzielniczej, Papierniczej i Pilczyckiej.) – 300 000 zł
 3. WYKONANIE ŁĄCZNIKA Z PŁYT AŻUROWYCH TYPU YOMB (Ciąg komunikacyjny przy ulicy Koszykarskiej – 35 m oraz pomiędzy Koszykarską i Murarską – 75 m.) – 220 000 zł
 4. OŚWIETLENIE WOKÓŁ STAWU NA KOZANOWIE (Montaż ok. 18 lamp na terenie pomiędzy obwodnicą Kozanowską a Komisariatem Policji.) – 200 000 zł
 5. OŚWIETLENIE CIĄGU PIESZO – JEZDNEGO DO PRZEPRAWY PRZEZ ODRĘ (Droga od obwodnicy Kozanowskiej do dawnej przeprawy promowej przez rz. Odrę. Montaż ławek i 12 lamp.) – 160 000 zł
 6. BUDOWA SZKOLNYCH OGRODÓW EDUKACYJNYCH „EDUOGRÓD” (Wykonanie ekologicznych ogrodów edukacyjnych dla dzieci na terenach szkół: SP nr 33 ul. Kolista, ZS nr 21ul. Ignuta i ZSP nr 7 ul. Koszykarska.) – 130 000 zł
 7. OCZYSZCZENIE Z SZUWARÓW STAWU NA KOZANOWIE (Prace pielęgnacyjne przy stawie na Kozanowie, obok hali sportowej Sportwerk.) – 100 000 zł
 8. BIO PARK DOLINY ŚLĘZY I STAWU PILCZYCKIEGO – KONTYNUACJA (Miejsca do grilowania i robienia ognisk oraz punkty widokowe dookoła stawu.) – 60 000 zł
 9. MIEJSCA PARKINGOWE PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 7 UL. KOSZYKARSKA (Wykonanie miejsc postojowych z płyt ażurowych typu YOMB o długości 30 m, czyli 10-12 miejsc parkingowych.) – 60 000 zł
 10. DOŚWIETLENIE CENTRUM AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ (Oświetlenie nowej siłowni wybudowanej w pobliżu ZS nr 21 oraz dodanie monitoringu.) – 25 000 zł
 11. WYKONANIE DOJAZDU DO GARAŻY OD STRONY UL. PAPIERNICZEJ (Utwardzenie drogi dojazdowej do parkingów od strony ulicy Papierniczej.) – 8 400 zł
 12. UMIESZCZENIE TABLIC INFORMACYJNYCH O ZAKAZIE KARMIENIA PTAKÓW (Tablice mają znaleźć się wzdłuż ścieżki dookoła Stawu Pilczyckiego.) – 5 500 zł
 13. WYKONANIE PROGÓW SPOWALNIAJĄCYCH RUCH NA UL. MURARSKIEJ (Umieszczenie kilku progów zwalniających na ulicy Murarskiej.) – Tylko pomysł bez projektu i wyceny.
 14. NASADZENIE ŻYWOPŁOTU WZDŁUŻ LINII TRAMWAJOWEJ NR 31 (Oddzielenie ścieżki rowerowej od torów tramwajowych wzdłuż ulicy Pilczyckiej.) – Tylko pomysł bez projektu i wyceny.
 15. PODJAZD DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WÓZKÓW Z DZIEĆMI (Wykonanie podjazdu w przejściu przy blokach ul. Dokerska 30-32.) – Tylko pomysł bez projektu i wyceny.
 16. WYDZIELENIE CHODNIKA DLA PIESZYCH (Stworzenie oddzielnego chodnika od strony ul. Dokerskiej w stronę P-150, ZS nr 21 oraz Żłobka nr 5.) – Tylko pomysł bez projektu i wyceny.
 17. PLAC ZABAW NA DAWNYM BOISKU POMIĘDZY BLOKAMI (Plac miałby mieścić się przy ulicy Pilczyckiej 97-123.) – Tylko pomysł bez projektu i wyceny.
 18. ZAGOSPODAROWANIE OBSZARU POD ZIELONY SKWER POMIĘDZY UL. HUTNICZĄ I KOSZYKARSKĄ (Zielone skwery od ulicy Hutniczej do Koszykarsiej na Pilczycach.) – Tylko pomysł bez projektu i wyceny.

Projekty z Popowic
Pomysły związane tylko z Popowicami Północnymi.

 1. REMONT CHODNIKA PRZY UL. NIEDŹWIEDZIEJ (Wykonanie remontu przynajmniej części chodnika przy ulicy Niedźwiedziej. Chodnik jest zniszczony przez korzenie drzew.) – 450 000 zł
 2. REMONT DACHÓW PRZEDSZKOLA NR 104 „NA MISIOWEJ POLANIE” (Wymiana cieknącego dachu w placówce przy ulicy Niedźwiedziej 26-28.) – 450 000 zł
 3. OGÓLNODOSTĘPNY PARKING DLA MIESZKAŃCÓW O POWIERZCHNI 1700M² (Parking wykonany z kostki brukowej w pobliżu ul. Rysiej, część działki nr 11/38 AM 10.) – 400 000 zł
 4. KONTENER POD MINI CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ (Sąsiedzkie miejsce spotkań i miejsce pełniące funkcję domu kultury. Kontener przy ul. Wejherowskiej 19, nr dz. 4/8, AR_10.) – 250 000 zł
 5. BUDOWA I WYPOSAŻENIE PLACÓWKI RATOWNICZO-REHABILITACYJNEJ DLA ZWIERZĄT (Prowadzenie działań edukacyjno-warsztatowych. Trzy proponowane lokalizacje przy ulicy Rysiej, Legnickiej lub Sarogranicznej.) – 200 000 zł
 6. WYMIANA ELEWACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5, UL. JELENIA 7 (Remont budynku szkoły, ocieplenie, malowanie itp.) – Tylko pomysł bez projektu i wyceny.
 7. NASADZENIE DRZEW NA ODCINKU OD UL. WEJHEROWSKIEJ DO WIADUKTU KOLEJOWEGO (Ciąg około 20-30 drzew po stronie powstającej linii tramwajowej.) – Tylko pomysł bez projektu i wyceny.

Aktualizacja: ankieta dostępna była od 29 października do 12 listopada, czyli przez 14 dni. W tym czasie swój głos oddały 1842 osoby. Poniżej prezentujemy wyniki głosowania w postaci graficznej.

1 thought on “Fundusz Osiedlowy – konsultacje, ciąg dalszy…

Comments are closed.