Wszystkich mieszkańców  zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na zadania związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wrocławia prosimy o zapoznanie się z informacją dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa UM Wrocławia Pana Andrzeja Wąsika zamieszczoną poniżej:

Ogłoszenie o możliwości przystąpienia do Programu usuwania azbestu