Informujemy, że we wrześniu został otwarty we Wrocławiu przy ul. Kominiarskiej 42B Ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjny dla Wyjątkowych Dzieci. Jest to placówka niepubliczna, w której organizowane są bezpłatne zajęcia  rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 lat, posiadających orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych lub indywidualnych. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze zastępują obowiązek szkolny dla dzieci z niepełnosprawnością głęboką i ze sprzężeniami. Jest to grupa dzieci, która wymaga szczególnych warunków, opieki oraz indywidualizacji procesu edukacji i rehabilitacji. Poniżej na prośbę ośrodka zamieszczamy ulotkę informującą o jego działalności.

 

potrafie pomoc.indd