Na prośbę Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia zamieszczamy ogłoszenie Prezydenta Wrocławia  o możliwości zapoznania się z projektem aktualizacji „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Wrocławia wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, w ramach udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Ogłoszenie w formie pliku pdf znajduje się poniżej:

Ogłoszenie Prezydenta Wrocławia