XVIII sesja Rady Osiedla Pilczyce- Kozanów- Popowice Płn. miała charakter uroczystego spotkania wigilijnego dla wszystkich radnych Osiedla.

Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla p. Halina Czapnik w pierwszej kolejności przedstawiła konieczność podjęcia uchwał w sprawie wydania opinii na sprzedaż napojów alkoholowych w następujących punktach:

Uchwała nr XVIII/95/14 w sprawie  pozytywnej opinii do wydawania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży:

  • Agnieszka Czarnecka-Malkus, Sklep Cukierniczy „Biały Domek”, Wrocław, ul. Legnicka 57A – kontynuacja, podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr XVIII/96/14 w sprawie pozytywnej opinii do wydawania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży:

  • Sonia Konstantinidis-Nadolska, Sklep Spożywczy „Sonia”, Wrocław, ul. Kolista 8 – kontynuacja, podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr XVIII/97/14 w sprawie pozytywnej opinii do wydawania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży:

  • Arkadiusz Kalinowski, Grzegorz Kalinowski, Sklep monopolowy  „RETAIL”, Wrocław, ul. Pałucka 75A – kontynuacja, podjęta jednogłośnie.

Po zakończonej części oficjalnej, przewodniczący RO p. Henryk Macała zaprosił radnych do tradycyjnego połamania się opłatkiem, składając najlepsze życzenia świąteczno – noworoczne. Nie zabrakło również kolęd, które odśpiewano przy wtórze akordeonu.

Radni wysoko ocenili 21 Wigilię dla osób samotnych, która miała miejsce dzień wcześniej, tj. 21.12.2014r. w siedzibie rady. Tradycyjnie, wieczerzę poprzedził występ chóru „Piastuny”. Goszczono znamienitych gości z Panem Prezydentem Wrocławia Rafałem Dutkiewiczem na czele, wiceprezydentem Adamem Grehlem oraz arcybiskupem metropolitą wrocławskim Józefem Kupnym. Nie zabrakło również księży proboszczów parafii z Popowic i Pilczyc oraz przedstawicieli Zarządu Osiedla, a także osób z Radą Osiedla zaprzyjaźnionych.

Termin kolejnej Sesji wstępnie ustalono na dzień 14 stycznia 2015r. na godz. 18.00  w siedzibie Rady Osiedla .

Do protokołu załączono listę obecności.

Sporządziła:

Ewa Garncarek-Zarzycka