Liczba obecnych Radnych na XXV Sesji: 15.
1. XXV Sesję Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. rozpoczął Przewodniczący Rady p. Henryk Macała.

2. Rada Osiedla podjęła Uchwałę nr XXV/129/15 w sprawie opinii do wydania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych w następującym punkcie sprzedaży:

MARTA STALMACH, Mała Gastronomia „WARSZTAT CAFE”, Wrocław, ul. Niedźwiedzia 5 – nowy punkt.

Uchwałę podjęto następującą ilością głosów: za 14, wstrz. 1.

3. Wybrano Panią Halinę Czapnik – Wiceprzewodniczącą Rady – jako przedstawiciela – łącznika pomiędzy Radą Osiedla Pilczyce- Kozanów- Popowice Płn. a Wrocławską Radą Seniorów. Wniosek został przegłosowany następująco: za 13, wstrz.2.

4. Na tym sesję zakończono. Ustalono termin kolejnego posiedzenia na dzień 09.09.2015r. na godz. 18.00 w siedzibie Rady Osiedla.

Protokołowała:

Ewa Garncarek-Zarzycka
Sekretarz