Dokumenty

Protokół z posiedzenia XXX sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. w dniu 23 grudnia 2019r.

XXX sesja Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. została przeprowadzona dwuetapowo.

W pierwszej, oficjalnej części posiedzenia jednogłośnie podjęto uchwałę nr XXX/142/19 w sprawie opinii do wydania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych w nowym punkcie sprzedaży „Duży Ben”, ul. Legnicka 57J.

Druga, nieoficjalna część przebiegała w atmosferze spotkania świąteczno – opłatkowego radnych Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn.

 

Protokół sporządziła:
Ewa Garncarek-Zarzycka
sekretarz