Dokumenty

Protokół z posiedzenia XXXVII sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. w dniu 25 listopada 2020r.

Posiedzenie Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. miało formę zdalnego głosowania w sprawie 5 uchwał dotyczących korekty budżetowej, aktualizacji zadań społecznych oraz opinii w sprawie koncesji alkoholowych.

Radni otrzymali e-maila, w którym została zawarta merytoryczna treść przedmiotu głosowania wraz ze szczegółową instrukcją do oddania głosu.

Treść wiadomości zamieszczona poniżej:

Szanowni Państwo,

W związku z trwającą pandemią koronawirusa Przewodniczący Rady Osiedla Pilczyce Kozanów Popowice Płn.  w porozumieniu z Zarządem podjął decyzję o zwołaniu posiedzenia Rady Osiedla w formie elektronicznej.

W dniach 23 – 25.11.2020r. będzie można głosować na poszczególne uchwały (termin celowo został wydłużony na dwa dni tak aby każdy z Radnych mógł oddać swój głos).

Niniejsze posiedzenie zostało zwołane wyłącznie w celu podjęcia uchwał niecierpiących zwłoki. Odpowiedzi na głosowanie będą przyjmowane wyłącznie we wskazanych dniach. Po tym terminie przesłane odpowiedzi nie będą brane pod uwagę.

Wyniki głosowania zostaną opisane w protokole, który na następnym posiedzeniu Rady Osiedla zostanie przedstawiony do zatwierdzenia. Wszystkie materiały zostaną przekazane do WCRS.

Poniżej plan posiedzenia:

 1. Podjęcie uchwały nr XXXVII/184/2020 w sprawie korekty budżetu na rok 2020
 2. Podjęcie uchwały nr XXXVII/185/2020 w sprawie aktualizacji zadania o nazwie „Promocja Rady Osiedla i działań lokalnych”
 3. Podjęcie uchwały nr XXXVII/186/2020 w sprawie aktualizacji zadania o nazwie „Mikołaj”
 4. Podjęcie uchwały nr XXXVII/187/2020 w sprawie wydania opinii dotyczącej sprzedaży alkoholu w punkcie przy ul. Dziadoszańska 50A
 5. Podjęcie uchwały nr XXXVII/188/2020 w sprawie wydania opinii dotyczącej sprzedaży alkoholu w punkcie przy ul. Legnicka 55D/U1

W załączeniu dostępne są wszystkie projekty w/w uchwał wraz z załącznikami. Proszę o zapoznanie się z nimi.

 

PROCEDURA GŁOSOWANIA (WZÓR)

Głosowanie na temat poszczególnych uchwał powinno odbyć się w następujący sposób:

 1. Należy odpowiedzieć do nadawcy (pilczyce@osiedla.wroclaw.pl) na otrzymaną wiadomość utrzymując ciągłość korespondencji
 2. Kopiujemy treść planu posiedzenia (wszystkie podpunkty z numerami poszczególnych uchwał)
 3. Pod każdym punktem z numerem uchwały i jej treścią wpisujemy swoją odpowiedź (wg wzoru poniżej)
 4. Wysyłamy naszą odpowiedź.

PRZYKŁAD:

 1. Podjęcie uchwały nr XXXVII/184/2020 w sprawie korekty budżetu na rok 2020
  Jestem za / jestem przeciw / wstrzymuję się od głosu (wpisujemy tylko jedną odpowiedź)
 1. Podjęcie uchwały nr XXXVII/185/2020 w sprawie aktualizacji zadania o nazwie „………….”
  Jestem za / jestem przeciw / wstrzymuję się od głosu (wpisujemy tylko jedną odpowiedź)
 1. Podjęcie uchwały nr XXXVII/186/2020 w sprawie wydania opinii dotyczącej sprzedaży alkoholu w punkcie …….
  Jestem za / jestem przeciw / wstrzymuję się od głosu (wpisujemy tylko jedną odpowiedź)

 

Imię i nazwisko Radnej/Radnego

 

Jeśli ktoś z Radnych nie ma możliwości wysłania odpowiedzi w formie elektronicznej w załączeniu udostępniamy wydruk do głosowania w wersji papierowej. Wówczas należy dostarczyć do Zarządu wypełniony i podpisany dokument (również w terminie wskazanym powyżej)

 

Z poważaniem,

Przewodniczący Rady Osiedla  Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.

Henryk Macała

Zarząd Osiedla.

 

W głosowaniu wzięło udział 17 radnych, a wyniki głosowania przedstawia poniższa tabela:

Wyniki zdalnego głosowania w sprawie uchwał XXXVII sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice z dnia 25 listopada 2020r.

Lp. Nazwisko i imię radnego (-ej) Uchwała nr XXXVII/184/20 w sprawie korekty budżetu 2020 Uchwała nr XXXVII/185/20 w sprawie aktualizacji zadania: Promocja RO Uchwała nr XXXVII/186/20 w sprawie aktualizacji zadania: Mikołaj 2020 Uchwała nr XXXVII/187/20 w sprawie koncesji alkoh. Dziadoszańska 50A Uchwała nr XXXVII/188/20 w sprawie koncesji alkoh. Legnicka 55D
1. Bidziński Józef za za za wstrz. za
2. Budzisz Marcin za za za za za
3. Chlebińska Janina za za za za za
4. Chmura Emila za za za przeciw wstrz.
5. Czapnik Halina za za za za za
6. Czarnecka Iwona za za za za za
7. Frączek Bożena X X X X X
8. Garncarek-Zarzycka Ewa za za za za za
9. Glibowski Marek za za za przeciw wstrz.
10. Humiński Edward za za za za za
11. Kapłon Tomasz za za za za za
12. Katarzyńska Barbara za za za przeciw za
13. Kłosiński Rafał X X X X X
14. Krzemińska-Borecka Iwona za za za za za
15. Macała Henryk za za za za za
16. Postawa Konrad za za za przeciw wstrz.
17. Słowikowska Marta za za za za za
18. Szopa Władysław za za za za za
19. Zatoń Stanisław za za za za za
Razem głosów  „za” 17 17 17 12 14
Razem głosów „przeciw” 0 0 0 4 0
Razem głosów „wstrzymujących” 0 0 0 1 3

Wobec powyższego Rada Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. podjęła następujące uchwały:

Uchwała nr XXXVII/184/2020 w sprawie korekty budżetu na rok 2020 wraz załącznikiem – jednogłośnie.

Uchwała nr XXXVII/185/2020 w sprawie aktualizacji zadania o nazwie „Promocja Rady Osiedla i działań lokalnych 2020” – jednogłośnie.

Uchwała nr XXXVII/186/2020 w sprawie aktualizacji zadania o nazwie „Mikołaj 2020”  – jednogłośnie.

Uchwała nr XXXVII/187/2020 w sprawie wydania opinii dotyczącej sprzedaży alkoholu w punkcie przy ul. Dziadoszańska 50A: za 12 głosów, przeciw 4 głosy, wstrz. 1 głos.

Uchwała nr XXXVII/188/2020 w sprawie wydania opinii dotyczącej sprzedaży alkoholu w punkcie przy ul. Legnicka 55D/U1 : za 14 głosów, wstrz.3 głosy.

Na tym głosowanie zakończono.

Protokół sporządziła:
Ewa Garncarek-Zarzycka
sekretarz