W dniu 06.12.2020 od godziny 15.00 do 18.00 w Ośrodku Kultury PIAST przy ul. Rękodzielniczej 1, będzie oczekiwał na dzieci Święty Mikołaj. Ze względu na obostrzenia sanitarne związane z COVID-19, osoby które chcą wziąć udział w tym spotkaniu, proszone są o wcześniejsze zgłoszenie swoich pociech i rejestrację pod adresem e-mail: odskpiast@gmail.com

Więcej informacji można uzyskać pod numerem 604 163 579.

Zapraszamy serdecznie.