Statut

Statut Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn.             Część I Postanowienia ogólne § 1 Statut   określa  organizację   i  zasady  działania Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. § 2 Użyte w Statucie Osiedla sformułowania oznaczają: Osiedle – Osiedle Pilczyce-...