Wrocław - 2018

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego opublikowało plan zmian jakie czekają nasze osiedla w latach 2018-2020. Są to między innymi zmiany w komunikacji zbiorowej oraz inne inwestycje jakie będą realizowane na terenie osiedla Pilczyce – Koznaów – Popowice Płn.

Plan inwestycyjny:

2017-2020 WI
Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej, ul. Starogroblowej, ul. Długiej (od ul. Milenijnej do ul. Jagiełły) wraz z przebudową wiaduktu nad ul. Długą oraz budową zintegrowanego węzła tramwajowo-kolejowego Wrocław-Popowice.

2017 ZZW
Budowa oświetlenia w Parku Zachodnim (wzdłuż alei głównej od ul. Lotniczej przy Creatorze do placu zabaw).

2017-2019 ZIM
Przebudowa bloku sportowego w SP nr 3 przy ul. Bobrzej.

2017-2019 ZIM
Przebudowa DPS przy ul. Mącznej 3 wraz z zagospodarowaniem terenu.

2017-2018 ZDiUM
Oświetlenie miejsc niebezpiecznych, łącznik ul. Modrej i ul. Gołężyckiej.

2016-2017 ZZM
Przebudowa terenu rekreacyjnego w Parku Zachodniu przy ul. Pałuckiej.

2017 ZDiUM
Budowa trzech progów zwalniających przy ul. Wejherowskiej i ul. Popowickiej.

2018 MCUS
Modernizacja DPS przy ul. Mącznej 3 (zakup i montaż windy osobowej, przebudowa kuchni i stołówki, elektrotrzymacze do drzwi).

2018-2019 WIM, ZDiUM
Remont nawierzchni chodnika przy ul. Niedźwiedziej wraz z uporządkowaniem miejsc parkingowych.

2018-2019 ZDiUM
Oświetlenie od pętli autobusowej do osiedla Kozanów 4.

2018-2019 ZDiUM
Utwardzenie przejścia dla pieszych pomiędzy ul. Dzielną a ul. Kozanowską.

2017-2020 ZIM
Przebudowa obiektu przy ul. Rękodzielniczej 1 – etap I.

Zmiany w komunikacji zbiorowej

Mapa Inwestycje 2018-2022

Osiedle Kozanów – rok 2019
Przedłużenie trasy linii autobusowej 127 od pętli na Kozanowie przez ulicę Pilczycką lub Dokerską, Maślicką do pętli zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ulicy Maślickiej i Koziej.

Osiedle Kozanów – rok 2020
Po wybudowaniu torowiska w ciągu ulicy Popowickiej i Długiej, uruchomienie dwóch nowych linii tramwajowych oraz wprowadzenie zmian trasy linii 31 lub 32 przez ulicę Popowicką. Wraz z uruchomieniem nowych linii tramwajowych zostanie wprowadzona modyfikacja tras linii autobusowych.

Osiedle Popowice – rol 2020
Po wybudowaniu torowiska w ciągu ulicy Popowickiej i Długiej, uruchomienie dwóch nowych linii tramwajowych oraz wprowadzenie zmian trasy linii 31 lub 32 przez ulicę Popowicką. Wraz z uruchomieniem nowych linii tramwajowych zostanie wprowadzona modyfikacja tras linii autobusowych.

Wrocław 2018 plus

Zobacz Dodatek Informacyjny