Spotkanie Mikołajkowe 2017

Rada Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. pamiętając o dzieciach z naszych osiedli zaprosiła Świętego Mikołaja na spotkania z dziećmi. Mikołaj przyjął zaproszenie i odwiedził nas na 4-ch imprezach. Imprezy mikołajowe dla dzieci z rodzin ubogich organizowane są od kilkunastu lat, mają swoją tradycję i cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Ze względu na duże osiedle dla dzieci z Pilczyc, spotkanie odbyło się 5 grudnia w ODS-K PIAST, dla dzieci z Kozanowa w dniu 6 grudnia w Świetlicy parafialnej Św. Jadwigi a dla dzieci z Popowic dwie imprezy w dniu 9 grudnia w sali konferencyjnej spółdzielni mieszkaniowej Popowice, która ufundowała paczki dla dzieci z osiedla Popowice. Dzieci nie nudziły się, bo oprócz spotkań z najbardziej oczekiwanym gościem rozdającym prezenty mogli uczestniczyć w imprezach przygotowanych przez Ośrodek Działań Społeczno-Kulturalych „Piast”. Wszystkie dzieci otrzymały nagrody, poczęstunek i na koniec paczki. Spotkania odbyły się w świątecznie przystrojonych salach.

Zapraszam do obejrzenia relacji fotograficznej z imprezy