MPK Wrocław

Nowe biletomaty MPK – instrukcja obsługi

Już 8 marca w autobusach, tramwajach i na przystankach zaczną funkcjonować nowe biletomaty MPK Wrocław. Z wyglądu niewiele różnią się od biletomatów, które znamy już od 2012 roku, ale jeśli chodzi o sposób działania oraz filozofię sprzedaży biletów, są to dwa różne światy.

Statut

Statut Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn.             Część I Postanowienia ogólne § 1 Statut   określa  organizację   i  zasady  działania Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. § 2 Użyte w Statucie Osiedla sformułowania oznaczają: Osiedle – Osiedle Pilczyce-...