Ścieżka - Kozanów

Utwardzenie ścieżki pomiędzy ul. Dzielną a ul. Kozanowską

Rada Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. złożyła wniosek o „Utwardzenie przejścia dla pieszych pomiędzy ul. Dzielną a ul. Kozanowską” w ramach kart zadań inwestycyjnych na rok 2017 oraz 2018. Realizacja tego zadania znalazła swoją kontynuację w ramach Programu Inicjatyw Rad Osiedl...
Festyn Parafialny Kozanów

VI Festyn Parafialny na Kozanowie

Parafia pw. Św. Jadwigi Śląskiej na Kozanowie zorganizowała w dniu 15 października 2017 roku festyn Jadwiżański. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą sumą o godzinie 12:00, po której parafianie i goście zostali zaproszeni do udziału w licznych atrakcjach. Organizatorzy (w tym Rada O...